Điều khoản sử dụng

Vui lòng đọc kỹ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (Nhật ký EULA). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng www.BottleFlip-PC.com (Trang web trên mạng) và / hoặc tải xuống / cài đặt Phần mềm ChaiFlip-PC (Phần mềm trên mạng), bạn đồng ý với các điều khoản của EULA này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của EULA này, bạn không được truy cập, tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng Trang web và Phần mềm.

Phần 1 Giới thiệu

EULA này là một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và BottleFlip-PC (Cò ChaiFlip-PC,, chúng tôi, chúng tôi, hoặc của chúng tôi, hoặc của chúng tôi). EULA này chi phối việc bạn sử dụng Trang web và Phần mềm. Ngoài ra, EULA này cũng áp dụng cho các bản cập nhật tự động, tiện ích bổ sung, bổ sung và các dịch vụ dựa trên Internet liên quan đến Phần mềm mà chúng tôi có thể cung cấp hoặc cung cấp cho bạn. Chính sách bảo mật của chúng tôi mô tả những thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Nó có thể được tìm thấy bằng cách nhấp vào liên kết của nó nằm ở dưới cùng của trang này.

Mục 2: Quảng cáo thông qua Phần mềm

Khi bạn cài đặt Phần mềm, bạn sẽ được cấp quyền truy cập miễn phí vào thư viện các trò chơi cao cấp hấp dẫn không có sẵn trừ khi Phần mềm được cài đặt. Bằng cách cài đặt Phần mềm, các quảng cáo như video, liên kết văn bản, quảng cáo xen kẽ và cửa sổ bật lên sẽ được cung cấp cho bạn thông qua Phần mềm dựa trên nội dung web bạn xem (các quảng cáo đó sẽ được gọi là Quảng cáo Quảng cáo). Chúng tôi sử dụng nội dung của trang web và các URL bạn truy cập để chúng tôi có thể hiển thị nhiều quảng cáo phù hợp hơn với bạn. Sự hỗ trợ từ Quảng cáo là cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn nội dung trò chơi cao cấp miễn phí. Như vậy, bạn sẽ thấy các ưu đãi & hiển thị quảng cáo bổ sung khi sử dụng dịch vụ này. Các Quảng cáo này không được liên kết với bất kỳ trang web cơ bản nào và thông tin thêm về các quảng cáo này có sẵn bằng cách nhấp vào liên kết về Quảng cáo về quảng cáo này trong khung hiển thị quảng cáo hoặc như được thể hiện trong EULA dưới đây. Bạn có thể dễ dàng gỡ cài đặt hoặc vô hiệu hóa sản phẩm của chúng tôi khỏi bảng điều khiển Thêm / Xóa (nếu bạn đã cài đặt qua tệp thực thi được tải xuống) hoặc từ trong trình duyệt của bạn.

Mục 3: Chính sách bảo mật

Như được giải thích chi tiết hơn, Chính sách quyền riêng tư, không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được Phần mềm thu thập. Phần mềm có thể được cập nhật tự động một cách thường xuyên để chúng tôi có thể bảo trì công nghệ của mình và đưa ra các chức năng và tính năng mới khi thích hợp. Các cập nhật định kỳ như vậy cho Phần mềm có thể bao gồm các cập nhật cho cơ sở dữ liệu bảo mật của chúng tôi; và / hoặc bổ sung, thay đổi hoặc sửa đổi Phần mềm, cũng như bổ sung các chức năng khác có thể nâng cao mức độ phù hợp của trải nghiệm quảng cáo của bạn. Chúng tôi có quyền thêm, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ phần nào trên Trang web và Phần mềm của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ là vấn đề theo quyết định của chúng tôi. Vui lòng cho chúng tôi biết bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào bạn có liên quan đến Trang web hoặc Phần mềm bằng cách liên hệ với chúng tôi tại customercontact@BptionFlip-PC.com

Vì Chính sách bảo mật giải thích chi tiết hơn, chúng tôi sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin nhất định về bạn và khi bạn sử dụng Phần mềm. Cụ thể, chúng tôi thu thập thông tin không thể nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, ngày và thời gian bạn truy cập và thời gian trên trang web và / hoặc thông tin giới thiệu.

Mục 4: Cấp giấy phép

Theo các điều khoản của EULA này, BottleFlip-PC cấp cho bạn giấy phép có thể hủy bỏ, không độc quyền, có giới hạn, không cấp phép để sử dụng Trang web và cài đặt và sử dụng một bản sao của Phần mềm trên một máy tính. BottleFlip-PC duy trì tất cả các quyền sở hữu của Trang web và Phần mềm, bao gồm tất cả quyền sở hữu, quyền lợi và quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng ở đây đều được bảo lưu bởi BottleFlip-PC. Tất cả tiêu đề và bản quyền trong và đối với Trang web và Phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ nội dung, hình ảnh, đồ họa, video, âm thanh, văn bản và các tính năng khác được tích hợp trong Trang web và Phần mềm) và mọi bản sao của Trang web và Phần mềm đều được bảo vệ bởi luật bản quyền và các điều khoản của điều ước quốc tế, cũng như các luật sở hữu trí tuệ khác. Do đó, bạn phải đối xử với Trang web và Phần mềm như mọi tài liệu có bản quyền được bảo vệ khác. Trừ khi được quy định rõ ràng trong EULA này, bạn không được sao chép Trang web và Phần mềm hoặc bất kỳ tài liệu đi kèm nào trong đó. Vì Trang web và Phần mềm chứa thông tin độc quyền của BottleFlip-PC, bạn đồng ý: (a) giữ sự tin cậy nghiêm ngặt nhất đối với tất cả các mã và các yếu tố kỹ thuật khác của Trang web và Phần mềm, (b) để không trực tiếp hoặc gián tiếp sao chép, sao chép, phân phối, sản xuất, tiết lộ, báo cáo, xuất bản, trường hợp được tiết lộ hoặc chuyển bất kỳ thứ gì trên hoặc trong Trang web và Phần mềm cho bất kỳ bên thứ ba nào và (c) không sử dụng Trang web và Phần mềm ngoài mục đích cá nhân và không phải của bạn Mục đích thương mại.

Mục 5: Trách nhiệm

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình khi sử dụng Trang web và Phần mềm. Bạn không được sử dụng Trang web hoặc Phần mềm theo bất kỳ cách nào trái pháp luật hoặc gây hại cho chúng tôi hoặc bất kỳ bên nào khác.

Mục 6: Gỡ cài đặt

Phần mềm có thể được gỡ cài đặt từ Thêm / Xóa chương trình hoặc Gỡ cài đặt phần Chương trình của Bảng điều khiển nằm trong menu Bắt đầu của hệ điều hành Windows của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy một danh sách các chương trình và phần mềm được cài đặt trên máy tính của bạn. Vui lòng chọn BottleFlip-PC và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt. Từ đó, hãy làm theo các hướng dẫn gỡ cài đặt được cung cấp. Bạn nên khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình gỡ cài đặt.

Ngoài ra, nếu bạn đã cài đặt BottleFlip-PC như một tiện ích mở rộng trong trình duyệt Chrome của mình, vui lòng bắt đầu bằng cách nhấp vào biểu tượng ba đường kẻ ngang ở góc trên bên phải của trình duyệt Chrome của bạn và đi tới Cài đặt Cài đặt Chrome. Sau đó, trong menu trên cùng bên trái, nhấp vào Phần mở rộng của Phần mềm, và từ danh sách Tiện ích mở rộng, tìm tiện ích mở rộng BottleFlip-PC và nhấp vào biểu tượng thùng rác ở bên phải của Bật En Bật. Cuối cùng, đóng hoàn toàn trình duyệt Chrome của bạn và mở lại nó. Tiện ích mở rộng cần được xóa khỏi trình duyệt Chrome của bạn.

Nếu bạn gặp khó khăn khi gỡ bỏ Phần mềm, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại customercontact@BptionFlip-PC.com.

Phần 7: Cập nhật tự động

Trang web và phần mềm của chúng tôi được cập nhật định kỳ. Theo ý riêng của mình, BottleFlip-PC có thể hoặc không thể cập nhật Phần mềm trên máy tính của bạn, nhưng không có nghĩa vụ phải cung cấp cho bạn bất kỳ bản cập nhật nào. Chúng tôi có quyền thêm, thay đổi hoặc ngừng bất kỳ phần nào của Phần mềm theo bất kỳ cách nào, chỉ theo quyết định của chúng tôi. Do tính chất phát triển nhanh chóng của Internet và các cải tiến liên tục cho Trang web và Phần mềm của chúng tôi, BottleFlip-PC có quyền thay đổi EULA này. Hãy kiểm tra định kỳ trang này cho những sự thay đổi. Bất kỳ sửa đổi nào như vậy sẽ cấu thành EULA kế thừa và do đó, chúng tôi tiếp tục sử dụng Trang web và Phần mềm cho thấy bạn chấp nhận EULA đã sửa đổi đó. Nếu bạn không chấp nhận bất kỳ EULAs kế nhiệm nào như vậy, bạn phải gỡ cài đặt Phần mềm khỏi máy tính của bạn và ngừng sử dụng Trang web của bạn. Việc không gỡ cài đặt Phần mềm hoặc việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sẽ cấu thành sự chấp nhận EULA đã sửa đổi.

Mục 8: Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt EULA này bất cứ lúc nào bằng cách gỡ cài đặt Phần mềm và ngừng sử dụng Trang web. EULA này được chấm dứt tự động nếu bạn không tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện của EULA. BottleFlip-PC cũng có thể chấm dứt EULA này bất cứ lúc nào vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và theo quyết định riêng của mình. Trong trường hợp EULA bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, quyền sử dụng Trang web và Phần mềm của bạn sẽ ngay lập tức chấm dứt và bạn phải gỡ cài đặt Phần mềm và ngừng sử dụng Trang web.

Mục 9: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

ĐẾN TUYỆT VỜI CHÍNH XÁC ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT PHÁP, ChaiFlip-PC TUYỆT ĐỐI KHÔNG TỪ CHỐI TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI TỪ CHỐI TUYỆT VỜI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỆT VỜI CỦA BẤT K K ĐẢM BẢO NÀO, TÌM HIỂU, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI, TUYỆT ĐỐI , CHÍNH XÁC VÀ KHÔNG TẠO RA VỚI PHẦN MỀM. TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ VẬY 'VÀ CÀNG S ASN SÀNG'. KHÔNG CÓ ĐẢM BẢO NÀO TRUY CẬP CỦA BẠN ĐỂ HOẶC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM HOẶC BẤT K PART PHẦN NÀO ĐỂ S ER ĐƯỢC MIỄN PHÍ, KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC HOÀN TOÀN. THỜI HẠN BẢO HÀNH NÀY CUNG CẤP CHO BẠN QUYỀN PHÁP LÝ CỤ THỂ. CHÍNH XÁC, VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM ĐƯỢC GIẢI QUYẾT RỦI RO RIÊNG CỦA BẠN, BAO GỒM MÀ KHÔNG GIỚI HẠN TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN TỪ CHỐI VÀ PHẦN MỀM KHÔNG CHỨC NĂNG HOẶC TÍNH CHẤT CỦA TRANG WEB

Mục 10: Điều khoản bổ sung

Bạn không được phép thực hiện bất kỳ thay đổi nào hoặc yêu cầu người khác thực hiện thay đổi đối với Trang web và Phần mềm, bao gồm kỹ thuật đảo ngược hoặc dịch ngược Trang web và Phần mềm hoặc sửa đổi nó theo bất kỳ cách nào hoặc phân tách Trang web và Phần mềm. Mọi sửa đổi đối với Trang web và Phần mềm sẽ vẫn là tài sản độc quyền của BottleFlip-PC. BottleFlip-PC có thể tùy ý và vì bất kỳ lý do gì khiến bạn không có quyền truy cập và sử dụng Trang web và Phần mềm. Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác, chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt EULA này ngay lập tức trong trường hợp bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của EULA này và điều tra và hợp tác với các cơ quan pháp lý phù hợp của chúng tôi về bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép nào liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web và Phần mềm hoặc EULA này. Bạn phải ít nhất 18 tuổi để tham gia vào EULA này để được cấp phép Trang web và Phần mềm. Với điều kiện bạn sử dụng Trang web và Phần mềm của chúng tôi, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất 18 tuổi. BottleFlip-PC không kiểm soát các trang web của bên thứ ba mà bạn có thể truy cập, bao gồm cả các trang web được liên kết với Trang web của chúng tôi và thông qua các trang web được truy cập qua Quảng cáo. Do đó, BottleFlip-PC không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chức năng của bất kỳ trang web nào khác và từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi khía cạnh của bất kỳ trang web nào bạn truy cập thông qua truy cập trực tiếp hoặc truy cập thông qua chức năng Trang web hoặc Phần mềm của chúng tôi. Các điều khoản hiện hành và chính sách quyền riêng tư của các trang web đó sẽ chi phối việc bạn sử dụng các trang web đó.

Mục 11: Nghị quyết thông qua Trọng tài

Bất kỳ khiếu nại và / hoặc tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến EULA này, Trang web và Phần mềm và / hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào có được theo hoặc liên quan đến EULA này sẽ được giải quyết độc quyền thông qua trọng tài ràng buộc. Trọng tài như vậy phải tuân theo Đạo luật Trọng tài Liên bang và các quy tắc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ, sẽ điều chỉnh trọng tài đó và được tiến hành trước một trọng tài viên duy nhất ở California. Không có người khiếu nại sẽ giải quyết khiếu nại / tranh chấp của họ trên cơ sở tập thể và theo đó, hành động tập thể hoặc tham gia các khiếu nại tương ứng của chúng tôi bằng cách chống lại hoặc chống lại người dùng khác hoặc phân xử bất kỳ khiếu nại nào với tư cách là thành viên của một lớp hoặc trong khả năng riêng tư. Cả hai bên sẽ chia sẻ chi phí của trọng tài và chúng tôi của trọng tài. Ngoại trừ chi phí của trọng tài, mỗi bên sẽ chịu chi phí riêng của mình (bao gồm phí luật sư tương ứng). Bất kỳ nhận thức nào được đưa ra trong trọng tài sẽ là cuối cùng và ràng buộc, và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền tài phán. Ngoài bất kỳ biện pháp khắc phục có sẵn nào khác, chúng tôi sẽ có quyền tìm kiếm sự giúp đỡ mang tính giáo dục để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang web và Phần mềm của chúng tôi.

Mục 12: Giới hạn trách nhiệm và biện pháp khắc phục độc quyền

ĐỐI VỚI VIỆC TỐI THIỂU TỐI THIỂU ĐƯỢC CHẤP NHẬN BỞI LUẬT ÁP DỤNG, KHÔNG CÓ SỰ KIỆN SẮC TRÊN TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI TUYỆT VỜI, KHÔNG CÓ BẤT KENT TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI TRÒ CHƠI NÀO, BẤT CỨ ĐẠI DIỆN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN, NHÂN VIÊN KHÔNG BAO GIỜ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, TÌM HIỂU RẤT LỚN ĐỐI VỚI VIỆC QUAN TÂM KINH DOANH, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT THÔNG TIN HOẶC BẤT K K LOẠI HÌNH NÀO KHÁC CỦA VIỆC SỬ DỤNG HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ THỂ CUNG CẤP DỊCH VỤ HPORT TRỢ, NGAY LẬP TỨC NẾU ChaiFlip-PC ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI. FURTHERMORE, BottleFlip-PC SALL KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI GỌI VÀO BẤT CỨ PHẦN MỀM NÀO HOẶC B COMNG CÁCH KẾT HỢP TRANG WEB VÀ PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI VỚI BẤT K APPL ỨNG DỤNG KHÁC HOẶC PHẦN MỀM NÀO. TRONG BẤT K CAS TRƯỜNG HỢP NÀO, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI, RATNG R MEMNG CÁC THÀNH VIÊN, CHÍNH THỨC, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, TƯ VẤN, HỢP ĐỒNG CỦA CHÚNG TÔI ĐỂ CÓ MỘT SỐ CUNG CẤP NÀY. ĐỐI VỚI MỘT SỐ NHÀ NƯỚC VÀ JURISDICTION KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, GIỚI HẠN TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN TRONG CÁC NHÀ NƯỚC.

TRONG MỘT TRONG NHỮNG LOẠI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO LÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI TRÊN NỀN TẢNG CỦA MỌI THỨ TRÊN NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC KHÔNG CÓ RẤT NHIỀU LẦN NÀO, BẤT K AN CỦA THÀNH VIÊN, CHÍNH THỨC, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, TƯ VẤN, PHẦN MỀM CỦA CHÚNG TÔI, KHI KHÔNG BỎ QUA CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP CỦA BẠN, NẾU BẤT K, LÚC NÀO, LÊN ĐẾN MỘT ĐÔ LA ($100.00). THU HỒI NHỮNG NGƯỜI TUYỆT VỜI ĐỂ TUYỆT VỜI VỀ SALL ĐƯỢC GIẢI QUYẾT CỦA BẠN VÀ ĐỘC QUYỀN ĐỘC QUYỀN.

NHỮNG GIỚI HẠN TRONG PHẦN NÀY S DE ĐƯỢC CHẤP NHẬN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC YÊU CẦU, NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG VÀ TẤT CẢ CÁC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ, KHÔNG CẦN THAM GIA CÁC BỆNH NHÂN NÀO KHÁC HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN MỘT HỢP ĐỒNG, HỢP ĐỒNG YÊU CẦU HOẶC NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG. TUY NHIÊN TUYỆT VỜI, LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI TUYỆT VỜI UDNER PHẦN NÀY LÀ ĐỘC LẬP TUYỆT VỜI CỦA BẠN TUYỆT VỜI VÀ KHẢO SÁT NẾU KHI BỊ XÁC NHẬN ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ NÀO KHÁC

Mục 13: Giới hạn thời gian để đưa ra yêu cầu bồi thường

Bạn và BottleFlip-PC đồng ý rằng mọi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến EULA này hoặc Trang web và Phần mềm phải bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động tích lũy. Mặt khác, yêu cầu hoặc nguyên nhân hành động như vậy bị cấm vĩnh viễn.

Mục 14: Khác

Luật pháp của Tiểu bang California sẽ chi phối việc giải thích và thực hiện EULA này, mà không liên quan đến bất kỳ xung đột nào của các quy định pháp luật. Quyền tài phán độc quyền cho tất cả các khiếu nại hoặc nguyên nhân của các hành động dựa trên EULA này hoặc phát sinh từ việc sử dụng Trang web hoặc Phần mềm sẽ thuộc về Tiểu bang California. EULA này cấu thành toàn bộ thỏa thuận mà theo đó BottleFlip-PC cho phép bạn sử dụng Trang web và Phần mềm. Nếu có bất kỳ điều khoản hoặc điều khoản nào trong EULA này mà bây giờ hoặc trong tương lai có thể bị coi là bất hợp pháp, không thể thực thi hoặc không hợp lệ, chỉ những điều khoản cụ thể đó sẽ được coi là không thể thực thi và phần còn lại của EULA sẽ vẫn có hiệu lực. Ngoài bất kỳ hạn chế nào khác có thể được nêu ra trong tài liệu này, BottleFlip-PC sẽ không chịu trách nhiệm đối với các sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của BottleFlip-PC và ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất hoặc việc sử dụng Trang web và Phần mềm, chẳng hạn như hành động của cơ quan chính quyền, hành vi của Thiên Chúa hoặc các hành vi khác không nằm trong sự kiểm soát hợp lý của BottleFlip-PC.

viTiếng Việt
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी viTiếng Việt