Chính sách bảo mật

Ngày có hiệu lực: ngày 24 tháng 1 năm 2019 

Tại BottleFlip-PC.com (Thời gian của ChaiFlip-PC, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi hiểu, tầm quan trọng của việc duy trì sự riêng tư của bạn và do đó, chúng tôi cố gắng cung cấp dịch vụ của chúng tôi để bảo vệ bạn lí trí. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho dù được truy cập qua máy tính hoặc thiết bị di động (Dịch vụ điện tử) trên các trang web, ứng dụng di động và các tài sản khác của chúng tôi được cung cấp liên kết với Chính sách quyền riêng tư này ChaiFlip-PC '). Chính sách này không áp dụng cho các tài sản của bên thứ ba có chứa các chính sách bảo mật khác.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng hỗ trợ tại BottleFlip-PC @ gmail

CHẤP NHẬN CỦA BẠN 

Khi truy cập Dịch vụ và / hoặc Trang web của BottleFlip-PC, bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này. Theo đó, chúng tôi yêu cầu bạn đánh dấu và định kỳ xem lại Chính sách quyền riêng tư này để đảm bảo tiếp tục làm quen với phiên bản mới nhất. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi yêu cầu bạn ngay lập tức ngừng sử dụng và truy cập Dịch vụ và / hoặc Trang web của ChaiFlip-PC.

THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP 

BottleFlip-PC thu thập thông tin từ bạn theo hai cách: thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi và thông tin mà chúng tôi thu thập được từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, được gọi chung là Thông tin nhận dạng cá nhân của bạn hoặc Chuyện PII. PII, như được mô tả trong luật riêng tư và bảo mật thông tin của Hoa Kỳ, là thông tin có thể được sử dụng riêng hoặc với các thông tin khác để nhận dạng, liên hệ hoặc định vị một người hoặc để xác định một cá nhân trong ngữ cảnh. Thông tin đó được tạo thành từ Thông tin cá nhân của người dùng

Thông tin cá nhân của Nhật Bản có nghĩa là thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, nhận dạng cá nhân bạn, như tên và họ, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại, thông tin thanh toán hoặc số an sinh xã hội.

Thông tin phi cá nhân của người Viking có nghĩa là thông tin không xác định cụ thể bạn.

Thông tin bạn đưa cho chúng tôi 

Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ: là một phần của Dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn hoặc thông tin khác để nhận bản tin và thông báo khác về các tính năng nhất định của Dịch vụ của chúng tôi. Việc đăng ký như vậy có thể bao gồm việc bạn tiết lộ cho chúng tôi về Thông tin cá nhân.

Thông tin chúng tôi thu thập từ việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi, giống như nhiều trang web và ứng dụng, thu thập thông tin về những phần nào trong Dịch vụ của chúng tôi và cách bạn sử dụng chúng. Thông tin chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin về máy tính hoặc trình duyệt như hoạt động hệ thống của bạn, tên miền của trang web mà bạn đã liên kết với Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc Trang web BottleFlip-PC, thời gian và thời gian bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và mọi truy vấn, loại trình duyệt và ngôn ngữ trình duyệt.
 • Thông tin thiết bị như kiểu máy phần cứng, hệ điều hành, phiên bản hệ điều hành, loại thiết bị di động, số nhận dạng duy nhất từ máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, thông tin tải xuống ứng dụng và / hoặc địa chỉ IP.
 • Thông tin vị trí như vị trí địa lý của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi từ thiết bị di động và / hoặc ứng dụng di động. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin vị trí chính xác theo cách thủ công hoặc cho phép thiết bị di động của bạn gửi cho chúng tôi thông tin vị trí chính xác.

Chúng tôi có thể sử dụng số nhận dạng duy nhất, cookie Flash, đèn hiệu web, thông tin nhật ký máy chủ web hoặc các công nghệ khác để thu thập thông tin về bạn. Ngoài thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn cho Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn cho các bên thứ ba cho các mục đích như nhắm mục tiêu quảng cáo, tối ưu hóa và báo cáo.

THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI SỬ DỤNG 

Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn và những người dùng khác để quản lý các hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như để đo lường và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, thông tin được thu thập từ người dùng cuối có thể được sử dụng ở dạng tổng hợp để, trong số những thứ khác, xác định tổng số người dùng cuối đang sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chẩn đoán và khắc phục các sự cố tương thích hoặc các vấn đề khác với Dịch vụ của chúng tôi và thực hiện thống kê phân tích để cho phép chúng tôi xây dựng nội dung và dịch vụ trực tuyến chất lượng cao hơn, hữu ích hơn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin được thu thập từ bạn để hiển thị quảng cáo và chương trình khuyến mãi phù hợp với sở thích của bạn. Nếu bạn gửi yêu cầu cung cấp thông tin về BottleFlip-PC thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để hỗ trợ bạn về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể có hoặc gửi cho bạn email để bạn có cơ hội chọn nhận thông báo e-mail định kỳ từ BottleFlip-PC liên quan đến sự phát triển tại công ty. Ngoài ra, nếu bạn chọn nhận thông tin quảng cáo từ BottleFlip-PC bằng cách đăng ký nhận bản tin và các thông báo khác của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp cho BottleFlip-PC để gửi cho bạn các chương trình khuyến mãi phù hợp nhất với bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng địa chỉ email của bạn để gửi cho bạn các thông báo quan trọng. Vì thông tin này rất quan trọng đối với việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn không thể từ chối nhận các thông tin liên lạc này.

Chúng tôi có thể kết hợp Thông tin cá nhân của bạn với thông tin khác mà chúng tôi có được từ các đối tác kinh doanh hoặc các công ty khác. Chúng tôi cũng có thể kết hợp Thông tin cá nhân của bạn với Thông tin phi cá nhân. Nếu chúng tôi làm như vậy, thông tin kết hợp sẽ được coi là Thông tin cá nhân miễn là nó vẫn được kết hợp.

THÔNG TIN CHIA SẺ VÀ CÔNG BỐ 

Khi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi cho bạn, chúng tôi có thể thấy cần thiết hoặc có lợi khi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác của chúng tôi, bao gồm các đối tác quảng cáo, dịch vụ và nội dung của chúng tôi (gọi chung là, Partners Partners,) hoặc cho phép các Đối tác đó thu thập thông tin trực tiếp từ bạn.

Một số thông tin này mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc Đối tác của chúng tôi có thể bao gồm Thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong một số trường hợp bao gồm các tình huống sau:

 • Đồng ý: Chúng tôi sẽ chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba khi chúng tôi đồng ý làm như vậy.
 • Đối tác: Chúng tôi cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho các Đối tác làm việc với chúng tôi để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp dịch vụ bên ngoài và / hoặc không liên quan đến Trang web hoặc Dịch vụ của ChaiFlip-PC. Dịch vụ của chúng tôi mà Đối tác của chúng tôi có thể hỗ trợ chúng tôi bao gồm những thứ khác, liên lạc với bạn về các dịch vụ mới của ChaiFlip-PC hoặc bên thứ ba, tạo hoặc duy trì cơ sở dữ liệu của chúng tôi, nghiên cứu hoặc phân tích người dùng của chúng tôi hoặc xử lý thông tin thẻ thanh toán.
 • Chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ và tất cả các Chi nhánh của chúng tôi. Các chi nhánh của liên kết trực tuyến có nghĩa là bất kỳ thực thể nào được kiểm soát bởi, kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với BottleFlip-PC.com. Các chi nhánh của chúng tôi sẽ sử dụng và phân phối thông tin của bạn theo các điều khoản của Chính sách bảo mật này.
 • Các vấn đề pháp lý: BottleFlip-PC sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để phản hồi trát đòi hầu tòa, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý hoặc để thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng hoặc chia sẻ Thông tin cá nhân của bạn để ngăn chặn hoặc thực hiện hành động liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa tiềm ẩn đối với sự an toàn về thể chất của bất kỳ người nào, vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi hoặc theo quy định của pháp luật thậm chí không có trát đòi hầu tòa, lệnh hoặc lệnh của tòa án.
 • Mua lại hoặc Sáp nhập: Nếu trong tương lai chúng tôi bán hoặc chuyển nhượng tài sản hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi hoặc nếu chúng tôi gặp phải sự thay đổi trong kiểm soát, sắp xếp lại hoặc thanh lý, chúng tôi có thể chuyển thông tin cho người kế nhiệm hoặc người mua của mình, theo các điều khoản của Quyền riêng tư này Chính sách.

Chúng tôi có quyền chia sẻ công khai Thông tin phi cá nhân của bạn và với những người khác. Ví dụ về tiết lộ thông tin công khai bao gồm cung cấp báo cáo ẩn danh cho Đối tác của chúng tôi, chẳng hạn như số lượng người dùng đã tìm kiếm xe ô tô đã sử dụng, hay số lượng người dùng nhấp vào một danh sách hoặc quảng cáo cụ thể trên Trang web ChaiFlip-PC của chúng tôi. Ngoài ra, một số Thông tin phi cá nhân được cung cấp cho các Đối tác của chúng tôi để sử dụng như tính toán số tiền còn nợ hoặc cho các Đối tác đó hoặc giúp các Đối tác đó cải thiện dịch vụ của họ, trong số những đối tác khác.

Việc chuyển thông tin của bạn mọi lúc phải tuân theo luật hiện hành. BottleFlip-PC từ chối mọi trách nhiệm hoặc nghĩa vụ do bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của bên thứ ba liên quan đến thông tin của bạn. Chúng tôi đề nghị bạn liên hệ trực tiếp với bên thứ ba về bất kỳ vấn đề nào bạn có thể có liên quan đến việc họ sử dụng thông tin của bạn.

COOKIES VÀ WEB BEACONS 

Khi bạn truy cập Trang web và / hoặc Dịch vụ của BottleFlip-PC, một cookie xác định duy nhất trình duyệt của bạn có thể được gửi đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn. Một cookie cookie của Nhật Bản là một tệp nhỏ chứa các tùy chọn của bạn được gửi đến trình duyệt của bạn và được trình duyệt gửi lại mỗi khi trình duyệt của bạn truy cập vào máy chủ của chúng tôi. Cookies mà chúng tôi có thể sử dụng chỉ có thể được đọc bởi máy chủ đặt chúng ở đó. Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện chất lượng Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: bằng cách hoàn thành ngôn ngữ, lọc và các tùy chọn khác của bạn) và để hiểu rõ hơn cách mọi người tương tác với Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: bằng cách theo dõi xu hướng của người dùng và cách mọi người tìm kiếm). Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookie. Bạn có thể đặt lại trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, một số khía cạnh của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu không có cookie. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cookie và cách kiểm soát và xóa cookie trong các trình duyệt khác nhau, chẳng hạn như Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera và Chrome, vui lòng bấm vào đây.

Chúng tôi hiện đang sử dụng dịch vụ của các công ty phân tích trang web để giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của Dịch vụ, bao gồm quảng cáo trên Dịch vụ. Để làm điều này, chúng tôi cho phép các công ty phân tích trang web bao gồm các đèn hiệu Web và cookie trên Trang web của ChaiFlip-PC. Loại thông tin được thu thập thông qua đèn hiệu Web và cookie như vậy bao gồm cụm từ tìm kiếm, thông số tìm kiếm, nhấp qua của người dùng và thông tin tương tự khác. Bằng cách bổ sung hồ sơ của chúng tôi, thông tin này giúp chúng tôi tìm hiểu những thứ như sở thích của người dùng, danh mục tìm kiếm phổ biến, tỷ lệ nhấp, cách cải thiện Dịch vụ của chúng tôi và loại cung cấp nào mà người dùng của chúng tôi muốn xem. Mặc dù các công ty phân tích trang web của chúng tôi đăng nhập thông tin này thay mặt chúng tôi, chúng tôi kiểm soát cách dữ liệu đó có thể được sử dụng.

Hầu hết, nếu không phải tất cả, các quảng cáo xuất hiện trên Dịch vụ, sẽ được phân phối cho bạn bởi một trong những đối tác quảng cáo Web của chúng tôi (đối tác phục vụ quảng cáo trên mạng). Trong quá trình phân phối các quảng cáo như vậy, Đối tác phục vụ quảng cáo của chúng tôi có thể đặt hoặc nhận ra một cookie duy nhất trên trình duyệt của bạn hoặc đặt đèn hiệu web, JavaScript hoặc các công nghệ tương tự khác trên Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích thu thập thông tin. Sau đó, thông tin về các lần truy cập Dịch vụ của bạn, chẳng hạn như cụm từ hoặc cụm từ tìm kiếm hoặc số lần bạn đã xem quảng cáo (nhưng không phải tên, địa chỉ hoặc Thông tin cá nhân khác của bạn), được sử dụng để gửi quảng cáo được nhắm mục tiêu cho bạn, một thông lệ thường được gọi là quảng cáo hành vi trên mạng. Các thông tin được thu thập bởi Đối tác phục vụ quảng cáo của chúng tôi thông qua cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự khác là ẩn danh và Đối tác phục vụ quảng cáo của chúng tôi không được phép thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào về bạn. Để biết thêm thông tin về cookie xin vui lòngbấm vào đây. Để từ chối không nhận được cookie khi nhận cookie từ một số Đối tác phục vụ quảng cáo của chúng tôi, vui lòngbấm vào đây.

Google 

Các yêu cầu quảng cáo của Google có thể được tóm tắt bởi Nguyên tắc quảng cáo của Google. Chúng được đưa ra để cung cấp trải nghiệm tích cực cho người dùng - https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google, với tư cách là nhà cung cấp bên thứ ba, sử dụng cookie để phân phát quảng cáo trên trang web của chúng tôi. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép nó phân phát quảng cáo cho người dùng của chúng tôi dựa trên các lượt truy cập trước đó vào trang web của chúng tôi và các trang web khác trên Internet. Người dùng có thể từ chối sử dụng cookie DART bằng cách truy cập chính sách bảo mật của Google Ad và Mạng nội dung.

BẢO MẬT VÀ BẢO MẬT 

Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ Thông tin cá nhân mà bạn giao phó cho chúng tôi. Đây là cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn:

 • Chúng tôi không sử dụng quét lỗ hổng và / hoặc quét theo tiêu chuẩn PCI.
 • Chúng tôi chỉ cung cấp bài viết và thông tin. Chúng tôi không bao giờ yêu cầu số thẻ tín dụng.
 • Chúng tôi không sử dụng Quét phần mềm độc hại.

Thông tin cá nhân của bạn được chứa đằng sau các mạng được bảo mật và chỉ có thể truy cập được bởi một số người giới hạn có quyền truy cập đặc biệt vào các hệ thống đó và được yêu cầu giữ bí mật thông tin. Ngoài ra, tất cả các thông tin nhạy cảm, bao gồm cả thẻ tín dụng nếu bạn cung cấp cho chúng tôi, được mã hóa thông qua công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL).

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khi người dùng nhập, gửi hoặc truy cập thông tin của họ để duy trì sự an toàn của thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục tuân thủ luật pháp hiện hành để bảo vệ thông tin của bạn. Mặc dù chúng tôi đề phòng các vi phạm có thể xảy ra trong cơ sở dữ liệu Dịch vụ và khách hàng của chúng tôi, nhưng không có trang web hoặc truyền Internet nào hoàn toàn an toàn.

Theo đó, chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, hack, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Bạn có thể tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các trang Web của ChaiFlip-PC. Chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện các bước để bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập Internet bằng cách thay đổi mật khẩu thường xuyên bằng cách sử dụng kết hợp các chữ cái và số và đảm bảo bạn sử dụng trình duyệt Internet an toàn.

THỰC HÀNH THỨ BA 

Khi người dùng gửi truy vấn tìm kiếm trên Dịch vụ của chúng tôi, Thông tin phi cá nhân, như địa chỉ IP và cụm từ hoặc cụm từ tìm kiếm, được truyền tới một số Đối tác mà ChaiFlip-PC đã ký hợp đồng để các Đối tác đó có thể cung cấp kết quả tìm kiếm trên Internet, quảng cáo, hoặc các dịch vụ khác và, trong một số trường hợp, cho mục đích báo cáo dữ liệu nội bộ của các Đối tác đó. Đối tác của chúng tôi có nghĩa vụ theo luật hiện hành để bảo vệ quyền riêng tư của một số loại dữ liệu nhất định; tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho hành động hoặc thiếu sót của họ, bao gồm cả cách họ sử dụng thông tin mà họ nhận được từ chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy rằng bất kỳ Đối tác nào của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào tuyên bố liên kết với BottleFlip-PC đều thu thập hoặc sử dụng thông tin về bạn không đúng cách, chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ trực tiếp với họ và cũng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email cho chúng tôi tại ChaiFlip-PC @ gmail

ĐĂNG KÝ TRẺ EM 

COPPA 

Chúng tôi tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA). Để biết thêm thông tin về COPPA và quyền riêng tư của trẻ em, xin vui lòng bấm vào đây. Khi chúng tôi sử dụng thuật ngữ mẹ cha mẹ dưới đây, chúng tôi có nghĩa là bao gồm những người giám hộ hợp pháp.

Trẻ em dưới 13 tuổi 

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, bạn không được cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào và bạn không được đăng ký hoặc tham gia vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi có thể được pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ không cố ý thu thập, duy trì hoặc tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Chúng tôi không cố ý thu thập Thông tin cá nhân về khách truy cập hoặc người dùng cuối dưới 13 tuổi. Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin cá nhân về khách truy cập hoặc người dùng cuối dưới 13 tuổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại BottleFlip -PC @ gmail, và thông tin cá nhân đó sẽ bị xóa.

Trẻ em trong độ tuổi từ 13 đến 18 

Nếu bạn ở độ tuổi từ 13 đến 18, vui lòng nhớ đọc Chính sách quyền riêng tư này với cha mẹ của bạn và xin phép họ trước khi bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Thông tin cá nhân nào của bạn.

Thông tin cho phụ huynh 

Chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ dành thời gian trực tuyến với con cái để làm quen với các loại nội dung có sẵn trên internet, bao gồm các trang web của ChaiFlip-PC. Phụ huynh nên thường xuyên giám sát việc sử dụng e-mail của trẻ và các tính năng giao dịch và liên lạc trực tuyến khác. Các công cụ kiểm soát có sẵn từ các nhà sản xuất dịch vụ và phần mềm trực tuyến có thể giúp cung cấp một môi trường trực tuyến an toàn cho trẻ em.

Chúng tôi không yêu cầu trẻ tiết lộ nhiều thông tin hơn mức cần thiết để tham gia Dịch vụ như một điều kiện tham gia. Phụ huynh có thể yêu cầu xem xét và / hoặc xóa Thông tin cá nhân của con mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi tại BottleFlip-PC @ gmail và cung cấp cho chúng tôi cùng tên màn hình, mật khẩu và địa chỉ e-mail mà con họ đã gửi. Để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của trẻ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để xác minh danh tính của cha mẹ trước khi cấp cho trẻ quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của trẻ.

Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của California 

CalOPPA là luật tiểu bang đầu tiên trong cả nước yêu cầu các trang web thương mại và dịch vụ trực tuyến đăng chính sách bảo mật. Luật pháp vươn ra ngoài California để yêu cầu bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào ở Hoa Kỳ (và có thể hiểu là thế giới) vận hành các trang web thu thập Thông tin nhận dạng cá nhân từ người tiêu dùng California để đăng một chính sách bảo mật dễ thấy trên trang web của mình. cá nhân hoặc công ty mà nó đang được chia sẻ. - Tìm hiểu thêm tại http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/

Theo CalOPPA, chúng tôi đồng ý với các điều sau:

 • Người dùng có thể truy cập trang web của chúng tôi nặc danh.
 • Khi chính sách bảo mật này được tạo, chúng tôi sẽ thêm một liên kết đến nó trên trang chủ của chúng tôi hoặc ở mức tối thiểu, trên trang quan trọng đầu tiên sau khi vào trang web của chúng tôi.
 • Liên kết Chính sách bảo mật của chúng tôi bao gồm từ 'Quyền riêng tư' và có thể dễ dàng tìm thấy trên trang được chỉ định ở trên.
 • Bạn sẽ được thông báo về mọi thay đổi Chính sách bảo mật: Trên trang Chính sách bảo mật của chúng tôi
 • Có thể thay đổi thông tin cá nhân của bạn: Bằng cách gửi email cho chúng tôi hoặc bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp tính năng đó.
 • Chúng tôi tôn trọng Không theo dõi tín hiệu và Không theo dõi, trồng cookie hoặc sử dụng quảng cáo khi có cơ chế trình duyệt Không theo dõi (DNT).

Thực tiễn thông tin công bằng 

Các nguyên tắc thực hành thông tin công bằng tạo thành xương sống của luật riêng tư ở Hoa Kỳ và các khái niệm mà chúng bao gồm đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển luật bảo vệ dữ liệu trên toàn cầu. Hiểu các Nguyên tắc Thực hành Thông tin Công bằng và cách chúng nên được thực hiện là rất quan trọng để tuân thủ các luật riêng tư khác nhau bảo vệ thông tin cá nhân.

Để phù hợp với Thực tiễn Thông tin Công bằng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email trong vòng 7 ngày làm việc nếu xảy ra vi phạm dữ liệu. Chúng tôi cũng đồng ý với Nguyên tắc khắc phục cá nhân yêu cầu các cá nhân có quyền theo đuổi hợp pháp các quyền có thể thi hành đối với người thu thập và xử lý dữ liệu không tuân thủ luật pháp. Nguyên tắc này không chỉ yêu cầu các cá nhân có quyền thực thi đối với người sử dụng dữ liệu mà cả các cá nhân phải nhờ đến tòa án hoặc cơ quan chính phủ để điều tra và / hoặc truy tố sự không tuân thủ của bộ xử lý dữ liệu.

CAN-SPAM Đạo luật 

Đạo luật CAN-SPAM là luật đặt ra các quy tắc cho email thương mại, thiết lập các yêu cầu đối với thư thương mại, cho người nhận quyền ngừng gửi email cho họ và đưa ra các hình phạt nghiêm khắc cho các vi phạm.

Chúng tôi thu thập địa chỉ email của bạn để:

 • Gửi thông tin, trả lời các câu hỏi và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác

Để phù hợp với CAN-SPAM, chúng tôi đồng ý với các điều sau:

 • Không sử dụng sai hoặc sai đối tượng hoặc địa chỉ email.
 • Xác định thông điệp như một quảng cáo theo một cách hợp lý.
 • Bao gồm địa chỉ vật lý của doanh nghiệp hoặc trụ sở trang web của chúng tôi.
 • Giám sát các dịch vụ tiếp thị email của bên thứ ba về sự tuân thủ, nếu một trong số đó được sử dụng.
 • Danh dự từ chối / hủy đăng ký yêu cầu một cách nhanh chóng.
 • Cho phép người dùng hủy đăng ký bằng cách sử dụng liên kết ở cuối mỗi email.

Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo báo cáo của ChaiFlip-PC@gmail.com hoặc làm theo hướng dẫn ở cuối mỗi email và chúng tôi sẽ nhanh chóng xóa bạn khỏi TẤT CẢ thư từ.

THÔNG TIN CHO KHÁCH HÀNG TỪ CÔNG ĐOÀN CHÂU ÂU (EU)

Phần này của Chính sách quyền riêng tư chỉ áp dụng nếu bạn sử dụng trang web hoặc Dịch vụ của chúng tôi thuộc Chính sách quyền riêng tư từ một quốc gia là thành viên của Liên minh châu Âu và nó bổ sung thông tin trong Chính sách bảo mật.

Diversify Media, Inc. là bộ điều khiển dữ liệu để xử lý thông tin được xác định là dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành (Dữ liệu cá nhân trực tuyến).

CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO CHẾ BIẾN DỮ LIỆU

Chúng tôi xử lý Dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật. Cơ sở pháp lý của chúng tôi để xử lý Dữ liệu cá nhân bao gồm xử lý: cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và Diversify Media, Inc. (ví dụ: để cung cấp cho bạn Dịch vụ bạn yêu cầu và xác định và xác thực bạn để bạn có thể sử dụng trang mạng); cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý (ví dụ, để tuân thủ các quy tắc kế toán hiện hành và thực hiện các tiết lộ bắt buộc cho cơ quan thực thi pháp luật); cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ: để quản lý mối quan hệ của chúng tôi với bạn và để cải thiện trang web và Dịch vụ của chúng tôi); và dựa trên sự đồng ý của khách hàng của chúng tôi (ví dụ: để liên lạc với bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị), sau đó có thể được rút bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi (sử dụng các hướng dẫn liên hệ bên dưới) mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp xử lý dựa trên sự đồng ý trước khi rút tiền.

QUYỀN ĐỐI TƯỢNG DỮ LIỆU EU

Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR) cung cấp một số quyền nhất định cho các chủ thể dữ liệu của EU. Bạn có thể từ chối chia sẻ thông tin cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó chúng tôi không thể cung cấp một số tính năng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi. Các quyền này bao gồm, theo luật hiện hành, quyền phản đối hoặc yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và yêu cầu quyền truy cập, cải chính, xóa và tính di động của Dữ liệu Cá nhân của bạn. Yêu cầu phải được gửi bằng cách liên hệ với chúng tôi (sử dụng các hướng dẫn liên hệ dưới đây).

Chúng tôi sẽ thực hiện các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào thông tin cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày kể từ khi bạn yêu cầu quyền truy cập vào địa chỉ liên hệ bên dưới. Chúng tôi cung cấp quyền truy cập này để bạn có thể xem xét, chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn trong vòng 30 ngày, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nào chúng tôi có thể cung cấp quyền truy cập đó. Nếu vì lý do nào đó, quyền truy cập bị từ chối, chúng tôi sẽ cung cấp giải thích về lý do quyền truy cập bị từ chối. Khi khả thi về mặt kỹ thuật, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho bạn hoặc truyền trực tiếp đến bộ điều khiển khác.

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết một cách hợp lý cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật, xem xét khoảng thời gian hợp lý cần thiết để: cung cấp Dịch vụ cho bạn; thực hiện các lựa chọn và quyền bạn đã yêu cầu; tuân thủ các nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi; thực thi các điều khoản của chúng tôi để sử dụng Dịch vụ; và, tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định.

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về quyền riêng tư chưa được giải quyết mà chúng tôi chưa giải quyết thỏa đáng sau khi liên hệ với chúng tôi, bạn có quyền liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu EU thích hợp và khiếu nại.

QUẢNG CÁO BÊN THỨ BA

Chúng tôi cho phép một số trao đổi quảng cáo của bên thứ ba để đặt quảng cáo trên các trang web của chúng tôi. Với sự đồng ý của bạn, những sàn giao dịch quảng cáo đó thu thập địa chỉ IP của bạn và / hoặc ID quảng cáo duy nhất được sử dụng bởi sàn giao dịch quảng cáo để nhận dạng bạn trên internet.

Liên minh quảng cáo kỹ thuật số châu Âu {Nhật EDAA}} đã phát triển một hướng dẫn về quảng cáo hành vi trực tuyến và đã phát triển một trang từ chối để quản lý các tùy chọn quảng cáo hành vi trực tuyến với các công ty thành viên EDAA có sẵn tại www.YourOnlineChoices.com. Để tìm hiểu thêm về cách bạn có thể quản lý cookie và các công nghệ tương tự khác, hãy xem Quản lý cookie.

ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG 

Thay đổi chính sách bảo mật này 

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi Chính sách bảo mật nào trên trang này và, nếu những thay đổi đó là đáng kể, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo nổi bật hơn. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi thay đổi đó được thực hiện sẽ biểu thị sự chấp nhận của bạn đối với thay đổi đó.

Quyền riêng tư của California theo Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 

Bộ luật Dân sự California Phần 1798.83 cho phép người dùng cuối là cư dân California yêu cầu một số thông tin nhất định liên quan đến việc chúng tôi tiết lộ Thông tin cá nhân cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ. Để thực hiện một yêu cầu như vậy, xin vui lòng gửi cho chúng tôi một e-mail tại BottleFlip-PC @ gmail.

Liên hệ chúng tôi 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách quyền riêng tư này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng e-mail tại BottleFlip-PC @ gmail.

viTiếng Việt
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी viTiếng Việt