Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 24 stycznia 2019 r 

W BottleFlip-PC.com („BottleFlip-PC”, „my”, „nas” lub „nasz”) rozumiemy znaczenie zachowania Twojej prywatności, dlatego staramy się zapewnić naszym usługom ochronę w umysł. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do korzystania z naszej usługi, niezależnie od tego, czy jest ona dostępna za pośrednictwem komputera, czy urządzenia mobilnego („Usługa”) w naszych posiadanych i obsługiwanych witrynach internetowych, aplikacjach mobilnych i innych właściwościach, na których zamieszczono link do niniejszej Polityki prywatności (łącznie „ BottleFlip-PC ”). Niniejsza Polityka nie dotyczy nieruchomości stron trzecich, które zawierają inne zasady prywatności.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, prosimy o wsparcie pod adresem BottleFlip-PC@gmail.com

TWOJA AKCEPTACJA 

Uzyskując dostęp do Usługi i / lub stron internetowych BottleFlip-PC, akceptujesz wszystkie warunki niniejszej Polityki prywatności. W związku z tym prosimy o dodawanie zakładek i okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby zapewnić ciągłą znajomość najnowszej wersji. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki prywatności, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z Usługi i / lub stron internetowych BottleFlip-PC.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY 

BottleFlip-PC zbiera informacje od Ciebie na dwa sposoby: informacje, które nam przekazujesz, oraz informacje, które zbieramy podczas korzystania z naszego Serwisu, zwane wspólnie „Informacjami umożliwiającymi identyfikację” lub „PII”. Informacje umożliwiające identyfikację osób, zgodnie z opisem w amerykańskim prawie dotyczącym prywatności i bezpieczeństwie informacji, to informacje, które mogą być wykorzystywane samodzielnie lub z innymi informacjami w celu identyfikacji, kontaktu lub lokalizacji jednej osoby lub w celu zidentyfikowania osoby w kontekście. Informacje te składają się z „Danych osobowych” i „Danych nieosobowych”.

„Dane osobowe” oznaczają informacje, które nam przekazujesz, które umożliwiają osobistą identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres fizyczny, numer telefonu, dane rozliczeniowe lub numer ubezpieczenia społecznego.

„Informacje nieosobowe” oznaczają informacje, które konkretnie Cię nie identyfikują.

Informacja dajesz nam. 

Gromadzimy informacje, które nam przekazujesz. Na przykład, w ramach naszej Usługi, możesz podać nam swój adres e-mail lub inne informacje, aby otrzymywać biuletyny i inne powiadomienia o niektórych funkcjach naszej Usługi. Taka rejestracja może obejmować ujawnienie nam danych osobowych.

Informacje, które zbieramy z korzystania z naszej Usługi. 

Podobnie jak wiele stron internetowych i aplikacji, zbieramy informacje o tym, z jakich części naszej Usługi korzystasz i jak z nich korzystasz. Informacje, które możemy gromadzić, obejmują między innymi:

 • Informacje o komputerze lub przeglądarce, takie jak aktywność systemu, nazwa domeny witryny internetowej, z której łączysz się z naszą Usługą i / lub stronami internetowymi BottleFlip-PC, czas i czas korzystania z naszej Usługi oraz wszelkie zapytania, typ przeglądarki i język przeglądarki.
 • Informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, system operacyjny, wersja systemu operacyjnego, typ urządzenia mobilnego, unikalne identyfikatory z komputera lub urządzenia mobilnego, informacje o pobieraniu aplikacji i / lub adres IP.
 • Informacje o lokalizacji, takie jak Twoja geolokalizacja, gdy korzystasz z naszej Usługi z urządzenia mobilnego i / lub aplikacji mobilnej. Możemy poprosić Cię o ręczne podanie dokładnych informacji o lokalizacji lub umożliwienie Twojemu urządzeniu mobilnemu przesłania nam dokładnych informacji o lokalizacji.

Możemy wykorzystywać unikalne identyfikatory, pliki cookie Flash, sygnały nawigacyjne w sieci Web, informacje z dziennika serwera WWW lub inne technologie w celu gromadzenia informacji o tobie. Oprócz informacji, które zbieramy od Ciebie na potrzeby naszej Usługi, możemy gromadzić informacje od Ciebie na rzecz stron trzecich w celach takich jak kierowanie reklam, optymalizacja i raportowanie.

NASZE INFORMACJE WYKORZYSTANIE 

Gromadzimy informacje od Ciebie i naszych innych użytkowników w celu administrowania naszą działalnością oraz mierzenia i ulepszania naszej Usługi. Ponadto informacje zebrane od użytkowników końcowych mogą być wykorzystywane w formie zagregowanej, między innymi w celu ustalenia całkowitej liczby użytkowników końcowych korzystających z naszej Usługi, diagnozowania i rozwiązywania problemów ze zgodnością lub innych problemów z naszą Usługą oraz przeprowadzania statystyk analizy, które pozwalają nam budować wyższej jakości, bardziej przydatne usługi i treści online. Możemy wykorzystywać zebrane od Ciebie informacje do wyświetlania reklam i promocji dopasowanych do Twoich zainteresowań. Jeśli prześlesz prośbę o informacje na temat BottleFlip-PC za pośrednictwem naszej strony internetowej, możemy użyć Twojego adresu e-mail, aby pomóc Ci we wszelkich problemach, które masz, lub wysłać Ci wiadomość e-mail, która daje Ci możliwość wyboru okresowe powiadomienia e-mail z BottleFlip-PC dotyczące rozwoju firmy. Ponadto, jeśli zdecydujesz się otrzymywać informacje promocyjne od BottleFlip-PC, rejestrując się w celu otrzymywania naszego biuletynu i innych powiadomień, wykorzystamy informacje przekazane do BottleFlip-PC, aby wysłać Ci tylko te promocje, które będą dla Ciebie najbardziej odpowiednie.

Możemy również użyć Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci ważne powiadomienia. Ponieważ te informacje są ważne dla korzystania z naszej Usługi, nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

Możemy łączyć dane osobowe, które posiadamy, z innymi informacjami uzyskanymi od partnerów biznesowych lub innych firm. Możemy również łączyć dane osobowe użytkownika z danymi nieosobowymi. Jeśli to zrobimy, połączone informacje będą traktowane jako Dane osobowe tak długo, jak długo pozostaną połączone.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI I UJAWNIANIE INFORMACJI 

Świadcząc Tobie naszą usługę, możemy uznać za konieczne lub korzystne dzielenie się twoimi danymi z naszymi partnerami, w tym z naszymi partnerami reklamowymi, usługowymi i merytorycznymi (łącznie „Partnerami”) lub zezwalać takim partnerom na zbieranie informacji bezpośrednio od ciebie.

Niektóre z tych informacji, które przekazujesz nam lub naszym partnerom, mogą obejmować Twoje dane osobowe. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim w pewnych okolicznościach, w tym w następujących sytuacjach:

 • Zgoda: Udostępnimy Dane osobowe stronom trzecim, jeśli mamy na to Twoją zgodę.
 • Partnerzy: Udostępniamy Twoje dane osobowe Partnerom, którzy współpracują z nami w celu świadczenia naszej Usługi lub świadczenia usług poza i / lub niezwiązanymi ze stronami internetowymi lub usługą BottleFlip-PC. Nasze usługi, w których nasi partnerzy mogą nam pomóc, między innymi, komunikując się z tobą o nowych lub istniejących usługach BottleFlip-PC lub usługach stron trzecich, tworząc lub utrzymując nasze bazy danych, badając lub analizując naszych użytkowników lub przetwarzając informacje o karcie płatniczej.
 • Podmioty stowarzyszone: możemy udostępniać dane osobowe użytkownika wszystkim naszym podmiotom stowarzyszonym. „Podmioty stowarzyszone” oznaczają wszelkie podmioty kontrolowane, kontrolowane lub będące pod wspólną kontrolą w BottleFlip-PC.com. Nasi partnerzy będą wykorzystywać i rozpowszechniać Twoje informacje zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.
 • Kwestie prawne: BottleFlip-PC będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu reagowania na wezwania do sądu, nakazy sądowe lub procesy prawne, lub w celu ustanowienia lub wykonania naszych praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Będziemy również wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zapobiegania wszelkim nielegalnym działaniom, podejrzewanym oszustwom, sytuacjom wiążącym się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa fizycznego jakiejkolwiek osoby, naruszeniem naszych warunków świadczenia usług lub w inny sposób wymagany przez prawo nawet bez wezwania, nakazu lub nakazu sądowego.
 • Przejęcie lub połączenie: Jeśli w przyszłości sprzedamy lub przekażemy nasze aktywa lub części naszej działalności, lub jeśli wystąpi zmiana kontroli, reorganizacji lub likwidacji, możemy przekazać informacje naszemu następcy lub nabywcy, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Prywatności Polityka.

Zastrzegamy sobie prawo do udostępniania Twoich danych nieosobowych publicznie i innym osobom. Przykłady ujawnień informacji publicznych obejmują anonimowe raporty dla naszych partnerów, takie jak liczba użytkowników, którzy wyszukali „używane samochody” lub ilu użytkowników kliknęło określoną ofertę lub reklamę na naszych stronach internetowych BottleFlip-PC. Ponadto niektóre dane nieosobowe są przekazywane naszym partnerom w celach takich jak obliczanie kwot należnych od takich partnerów lub pomaganie im, między innymi, w ulepszaniu ich usług.

Przekazywanie informacji przez cały czas odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem. BottleFlip-PC zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności lub zobowiązań wynikających z jakichkolwiek działań lub zaniechań stron trzecich dotyczących twoich informacji. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktowania się z osobami trzecimi w sprawie wszelkich problemów związanych z wykorzystaniem przez nich informacji.

Pliki cookie i sygnalizatory internetowe 

Podczas odwiedzania strony internetowej i / lub usługi BottleFlip-PC plik cookie jednoznacznie identyfikujący przeglądarkę może zostać wysłany na komputer lub urządzenie mobilne. „Plik cookie” to mały plik zawierający preferencje użytkownika, który jest wysyłany do przeglądarki i wysyłany z powrotem za każdym razem, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do naszych serwerów. Pliki cookie, których możemy używać, mogą być odczytywane tylko przez serwer, który je tam umieścił. Używamy plików cookie, aby poprawić jakość naszej Usługi (na przykład poprzez spełnienie Twojego języka, filtrowanie i inne preferencje) oraz w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób ludzie wchodzą w interakcję z naszą Usługą (na przykład poprzez śledzenie trendów i wzorców wyszukiwania użytkowników). Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie ciasteczek. Możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucić wszystkie pliki cookie lub wskazać, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre aspekty Usługi mogą nie działać poprawnie bez plików cookie. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie oraz sposobu kontrolowania i usuwania plików cookie w różnych przeglądarkach, takich jak Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera i Chrome, proszę Kliknij tutaj.

Obecnie korzystamy z usług firm zajmujących się analityką internetową, aby pomóc nam zmierzyć skuteczność naszej Usługi, w tym reklamy w Serwisie. W tym celu zezwalamy firmom analitycznym na umieszczanie sygnałów nawigacyjnych i plików cookie na stronach internetowych BottleFlip-PC. Rodzaj informacji gromadzonych za pośrednictwem takich sygnałów nawigacyjnych i plików cookie obejmuje wyszukiwane hasła, parametry wyszukiwania, kliknięcia użytkowników i inne podobne informacje. Uzupełniając nasze dane, informacje te pomagają nam dowiedzieć się, takich jak preferencje użytkownika, popularne kategorie wyszukiwania, współczynniki klikalności, jak ulepszyć naszą usługę i jakie rodzaje ofert lubią oglądać nasi użytkownicy. Chociaż nasze firmy analityki internetowej rejestrują te informacje w naszym imieniu, kontrolujemy, w jaki sposób te dane mogą być wykorzystywane.

Większość, jeśli nie wszystkie, reklamy pojawiające się w Serwisie, są dostarczane przez jednego z naszych internetowych partnerów reklamowych („Partnerzy wyświetlający reklamy”). W trakcie dostarczania takich reklam nasi partnerzy wyświetlający reklamy mogą umieszczać lub rozpoznawać unikalne pliki cookie w przeglądarce lub umieszczać sygnały nawigacyjne, JavaScript lub inne podobne technologie w naszym serwisie w celu gromadzenia informacji. Następnie informacje o twoich wizytach w Serwisie, takie jak wyszukiwane hasła lub frazy lub liczba wyświetleń reklamy (ale nie twoje imię i nazwisko, adres lub inne dane osobowe), są wykorzystywane do dostarczania ukierunkowanych reklam, praktyka powszechnie znana jako „reklama behawioralna”. Informacje gromadzone przez naszych partnerów obsługujących reklamy za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych lub innych podobnych technologii są anonimowe, a nasi partnerzy obsługujący reklamy nie są upoważnieni do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych na Twój temat. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, proszęKliknij tutaj. Aby „zrezygnować” z otrzymywania plików cookie od niektórych z naszych partnerów wyświetlających reklamy, prosimyKliknij tutaj.

Google 

Wymagania reklamowe Google można podsumować według zasad reklamowych Google. Zostały one wprowadzone, aby zapewnić użytkownikom pozytywne wrażenia - https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google, jako zewnętrzny dostawca, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszej witrynie. Wykorzystanie pliku cookie DART przez Google umożliwia wyświetlanie reklam naszym użytkownikom na podstawie poprzednich wizyt na naszej stronie i innych witrynach w Internecie. Użytkownicy mogą zrezygnować z używania pliku cookie DART, odwiedzając politykę prywatności Google Ad i sieci partnerskiej.

POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 

Uznajemy naszą odpowiedzialność za ochronę Danych osobowych, które nam powierzasz. Oto jak chronimy twoje informacje:

 • Nie korzystamy ze skanowania w poszukiwaniu luk i / lub skanowania do standardów PCI.
 • Dostarczamy tylko artykuły i informacje. Nigdy nie pytamy o numery kart kredytowych.
 • Nie korzystamy ze skanowania w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania.

Twoje dane osobowe są zawarte za zabezpieczonymi sieciami i są dostępne tylko dla ograniczonej liczby osób, które mają specjalne prawa dostępu do takich systemów i są zobowiązane do zachowania poufności informacji. Ponadto wszystkie wrażliwe informacje, w tym dane karty kredytowej, jeśli nam je dostarczysz, są szyfrowane za pomocą technologii Secure Socket Layer (SSL).

Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa, gdy użytkownik wprowadza, przesyła lub uzyskuje dostęp do swoich informacji, aby zachować bezpieczeństwo danych osobowych. Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia, które są zgodne z obowiązującym prawem w celu ochrony twoich informacji. Chociaż podejmujemy środki ostrożności przed możliwymi naruszeniami naszych usług i baz danych klientów, żadna strona internetowa ani transmisja internetowa nie jest całkowicie bezpieczna.

W związku z tym nie możemy zagwarantować, że nigdy nie nastąpi nieautoryzowany dostęp, włamanie, utrata danych lub inne naruszenia. Korzystasz z naszej Usługi i stron internetowych BottleFlip-PC na własne ryzyko. Zalecamy podjęcie kroków w celu ochrony danych osobowych podczas korzystania z Internetu poprzez zmianę haseł często za pomocą kombinacji liter i cyfr oraz upewnienie się, że korzystasz z bezpiecznej przeglądarki internetowej.

PRAKTYKI STRON TRZECICH 

Gdy użytkownicy przesyłają zapytanie w naszej usłudze, dane nieosobowe, takie jak adresy IP i wyszukiwane hasła lub frazy, są przesyłane do niektórych partnerów, z którymi podwykonawcami jest BottleFlip-PC, aby ci partnerzy mogli dostarczać elastyczne wyniki wyszukiwania w Internecie, reklamy, lub inne usługi oraz, w niektórych przypadkach, do wewnętrznych celów raportowania danych tych Partnerów. Nasi partnerzy są zobowiązani przez obowiązujące prawo do ochrony prywatności niektórych rodzajów danych; nie ponosimy jednak odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania, w tym za sposób, w jaki wykorzystują informacje, które od nas otrzymują. Niemniej jednak, jeśli uważasz, że którykolwiek z naszych partnerów lub strona trzecia, która twierdzi, że jest powiązana z BottleFlip-PC, niewłaściwie gromadzi lub wykorzystuje informacje o tobie, zachęcamy do skontaktowania się z nimi bezpośrednio, a także do poinformowania nas przez e-mail na adres BottleFlip-PC@gmail.com

DOTYCZĄCE DZIECI 

COPPA 

Przestrzegamy Ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA). Aby uzyskać więcej informacji na temat COPPA i prywatności dzieci, kliknij tutaj. Kiedy używamy terminu „rodzic” poniżej, mamy na myśli opiekunów prawnych.

Dzieci w wieku poniżej 13 lat 

Nasza usługa nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 13 lat. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie możesz przekazywać nam żadnych danych osobowych i nie możesz zarejestrować się w żadnym aspekcie naszej usługi ani w nich uczestniczyć. Z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo, nie będziemy świadomie gromadzić, przechowywać ani ujawniać żadnych danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

Nie zbieramy celowo danych osobowych odwiedzających lub użytkowników końcowych, którzy nie ukończyli 13 lat. Jeśli uważasz, że zebraliśmy dane osobowe odwiedzających lub użytkowników końcowych, którzy nie ukończyli 13 lat, skontaktuj się z nami pod adresem BottleFlip -PC@gmail.com, a takie dane osobowe zostaną usunięte.

Dzieci w wieku od 13 do 18 lat 

Jeśli masz od 13 do 18 lat, zapoznaj się z niniejszą Polityką prywatności z rodzicem i uzyskaj jego zgodę, zanim przekażesz nam jakiekolwiek dane osobowe.

Informacje dla rodziców 

Zachęcamy rodziców do spędzania czasu z dziećmi w Internecie, aby zapoznać się z rodzajami treści dostępnych w Internecie, w tym stron internetowych BottleFlip-PC. Rodzice powinni regularnie nadzorować korzystanie przez dzieci z poczty elektronicznej i innych metod komunikacji i transakcji online. Narzędzia kontrolne są dostępne od dostawców usług internetowych i producentów oprogramowania, które mogą pomóc zapewnić bezpieczne środowisko online dla dzieci.

Nie wymagamy od dziecka ujawnienia większej ilości informacji, niż jest to uzasadnione w celu uczestnictwa w Serwisie jako warunek uczestnictwa. Rodzice mogą w dowolnym momencie poprosić o sprawdzenie i / lub usunięcie Danych osobowych swojego dziecka, kontaktując się z nami pod adresem BottleFlip-PC@gmail.com i podając nam tę samą nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail podany przez ich dziecko. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo dziecka, podejmiemy uzasadnione kroki w celu weryfikacji tożsamości rodzica przed udzieleniem mu dostępu do Danych osobowych dziecka.

California Online Privacy Protection Act 

CalOPPA to pierwsze prawo stanowe w kraju, które wymaga od komercyjnych stron internetowych i usług online opublikowania polityki prywatności. Zasięg prawa rozciąga się daleko poza Kalifornię, wymagając od dowolnej osoby lub firmy w Stanach Zjednoczonych (i prawdopodobnie na całym świecie), która obsługuje strony internetowe gromadzące dane osobowe od Kalifornii konsumentów, aby opublikowali wyraźną politykę prywatności na swojej stronie internetowej, podając dokładnie zbierane informacje i te osoby lub firmy, którym jest udostępniane. - Zobacz więcej na http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/

Według CalOPPA, zgadzamy się na:

 • Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo.
 • Po utworzeniu niniejszej polityki prywatności dodamy link do niej na naszej stronie głównej lub co najmniej na pierwszej znaczącej stronie po wejściu na naszą stronę internetową.
 • Nasz link do Polityki prywatności zawiera słowo „Prywatność” i można go łatwo znaleźć na stronie określonej powyżej.
 • Zostaniesz powiadomiony o wszelkich zmianach Polityki prywatności: Na naszej stronie Polityki prywatności
 • Może zmienić twoje dane osobowe: wysyłając do nas wiadomość e-mail lub logując się na konto, jeśli udostępniamy tę funkcję.
 • Uznajemy sygnały Nie śledź i Nie śledź, nie umieszczaj plików cookie ani nie korzystaj z reklam, gdy istnieje mechanizm przeglądarki Nie śledź (DNT).

Uczciwe praktyki informacyjne 

Zasady uczciwych praktyk informacyjnych stanowią trzon prawa ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych, a zawarte w nich koncepcje odegrały znaczącą rolę w rozwoju przepisów o ochronie danych na całym świecie. Zrozumienie zasad uczciwej praktyki informacyjnej i sposobu ich wdrożenia ma kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z różnymi przepisami dotyczącymi prywatności, które chronią dane osobowe.

Aby zachować zgodność z uczciwymi praktykami informacyjnymi, powiadomimy Cię e-mailem w ciągu 7 dni roboczych, jeśli dojdzie do naruszenia danych. Zgadzamy się również na Indywidualną zasadę dochodzenia roszczeń, która wymaga, aby osoby miały prawo do dochodzenia praw egzekwowalnych w stosunku do podmiotów zbierających dane i podmiotów przetwarzających, które nie przestrzegają prawa. Zasada ta wymaga nie tylko, aby osoby fizyczne miały egzekwowalne prawa w stosunku do użytkowników danych, ale także, aby osoby fizyczne miały możliwość odwołania się do sądów lub agencji rządowych w celu zbadania i / lub ścigania niezgodności ze strony podmiotów przetwarzających dane.

CAN-SPAM działać 

Ustawa CAN-SPAM to prawo, które określa zasady dotyczące komercyjnych wiadomości e-mail, określa wymagania dotyczące wiadomości komercyjnych, daje odbiorcom prawo do zatrzymania wysyłania wiadomości e-mail i określa surowe kary za naruszenia.

Zbieramy Twój adres e-mail, aby:

 • Wysyłaj informacje, odpowiadaj na zapytania i / lub inne prośby lub pytania

Aby zachować zgodność z CAN-SPAM, wyrażamy zgodę na:

 • Nie używaj fałszywych lub wprowadzających w błąd tematów ani adresów e-mail.
 • Zidentyfikuj wiadomość jako reklamę w rozsądny sposób.
 • Podaj adres fizyczny naszej firmy lub siedziby głównej.
 • Monitoruj zewnętrzne usługi e-mail marketingu pod kątem zgodności, jeśli taka jest używana.
 • Szybko honoruj prośby o rezygnację / anulowanie subskrypcji.
 • Zezwalaj użytkownikom na rezygnację z subskrypcji za pomocą linku na dole każdego e-maila.

Jeśli w dowolnym momencie chcesz zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres BottleFlip-PC@gmail.com lub postępować zgodnie z instrukcjami na dole każdego e-maila, a my niezwłocznie usuniemy Cię z wszelkiej korespondencji.

INFORMACJE DLA ODWIEDZAJĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Ta sekcja Polityki prywatności ma zastosowanie tylko wtedy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej lub Usług objętych Polityką prywatności z kraju będącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i stanowi ona uzupełnienie informacji zawartych w Polityce prywatności.

Diversify Media, Inc. jest administratorem danych przetwarzającym informacje określone jako dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych („Dane osobowe”).

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w celach określonych w polityce prywatności. Nasza podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych obejmuje przetwarzanie, które jest: niezbędne do wykonania umowy między tobą a Diversify Media, Inc. (na przykład, aby zapewnić ci żądane usługi oraz zidentyfikować i uwierzytelnić cię, abyś mógł korzystać z stronie internetowej); niezbędne do spełnienia wymogów prawnych (na przykład w celu przestrzegania obowiązujących zasad rachunkowości i obowiązkowego ujawnienia informacji organom ścigania); niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (na przykład w celu zarządzania naszymi relacjami z Tobą oraz ulepszenia strony internetowej i naszych Usług); i na podstawie zgody naszych klientów (na przykład w celu komunikowania się z tobą na temat naszych produktów i usług oraz dostarczania informacji marketingowych), które mogą następnie zostać wycofane w dowolnym momencie poprzez skontaktowanie się z nami (przy użyciu poniższych instrukcji kontaktowych) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PRAWA PRZEDMIOTU DANYCH UE

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) zapewnia pewne prawa podmiotom danych w UE. Możesz odmówić udostępnienia nam niektórych danych osobowych, w którym to przypadku możemy nie być w stanie zapewnić niektórych funkcji i funkcjonalności naszych Usług. Prawa te obejmują, zgodnie z obowiązującym prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także żądania dostępu, sprostowania, usunięcia i przenoszenia twoich danych osobowych. Żądania należy przesyłać, kontaktując się z nami (korzystając z instrukcji kontaktowych poniżej).

Podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby zapewnić ci rozsądny dostęp do twoich danych osobowych w ciągu 30 dni od twojego żądania dostępu do adresu kontaktowego poniżej. Zapewniamy ten dostęp, abyś mógł przejrzeć, wprowadzić poprawki lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Jeśli nie będziemy w stanie spełnić Twojej prośby w ciągu 30 dni, poinformujemy Cię, kiedy będziemy w stanie zapewnić taki dostęp. Jeśli z jakiegoś powodu odmowa dostępu, podamy wyjaśnienie, dlaczego odmowa dostępu. Jeżeli jest to technicznie wykonalne, na Twoje żądanie dostarczymy twoje dane osobowe lub przekażemy je bezpośrednio innemu administratorowi.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to uzasadnione w celach określonych w Polityce prywatności, biorąc pod uwagę okres czasu niezbędny do: świadczenia Tobie Usług; wykonywać wybory i prawa, o które prosiłeś; przestrzegać naszych zobowiązań umownych; egzekwować nasze warunki korzystania z Usług; oraz spełniają wymogi prawne i regulacyjne.

Jeśli masz jakiekolwiek nierozwiązane obawy dotyczące prywatności, których nie rozwiązaliśmy w zadowalający sposób po skontaktowaniu się z nami, masz prawo skontaktować się z odpowiednim organem ochrony danych UE i złożyć skargę.

REKLAMA ONLINE OSÓB TRZECICH

Umożliwiamy niektórym zewnętrznym stronom reklamowym umieszczanie reklam na naszych stronach. Za Twoją zgodą te giełdy reklamowe zbierają Twój adres IP i / lub unikalny identyfikator reklamowy, który jest wykorzystywany przez giełdę reklamową do identyfikacji Ciebie w Internecie.

Europejski sojusz na rzecz reklamy cyfrowej {„EDAA”} opracował przewodnik po internetowej reklamie behawioralnej i opracował stronę rezygnacji w celu zarządzania preferencjami reklam behawioralnych online w firmach członkowskich EDAA dostępnych pod adresem www.YourOnlineChoices.com. Aby dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookie i innymi podobnymi technologiami, zobacz Zarządzanie plikami cookie.

DODATKOWE WARUNKI 

Zmiany w niniejszej polityce prywatności 

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Wszelkie zmiany Polityki prywatności opublikujemy na tej stronie, a jeśli zmiany są znaczące, powiadomimy o tym bardziej widocznie. Dalsze korzystanie z naszej Usługi po dokonaniu takiej zmiany będzie oznaczać akceptację takiej zmiany.

Kalifornijskie prawa do prywatności zgodnie z sekcją 1798.83 Kodeksu cywilnego Kalifornii 

Kalifornijski kodeks cywilny, sekcja 1798.83, pozwala użytkownikom końcowym będącym rezydentami Kalifornii zażądać pewnych informacji dotyczących ujawnienia Danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taką prośbę, wyślij nam e-mail na BottleFlip-PC@gmail.com.

Skontaktuj się z nami 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez e-mail na BottleFlip-PC@gmail.com.

pl_PLPolski
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी pl_PLPolski