Gebruiksvoorwaarden

Lees deze licentieovereenkomst voor eindgebruikers ("EULA") aandachtig door. Door www.BottleFlip-PC.com (de 'Site') te openen en / of de BottleFlip-PC-software ('Software') te downloaden / installeren, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze EULA. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze EULA, mag u de Site en Software niet openen, downloaden, installeren of gebruiken.

Sectie 1: Inleiding

Deze EULA is een wettelijke overeenkomst tussen u en BottleFlip-PC ("BottleFlip-PC", "wij", "onze" of "ons"). Deze EULA regelt uw gebruik van de site en software. Bovendien is deze EULA ook van toepassing op automatische updates, add-ons, supplementen en op internet gebaseerde services met betrekking tot de Software die we mogelijk aan u beschikbaar stellen of beschikbaar stellen. Ons privacybeleid beschrijft welke informatie we verzamelen en hoe we dergelijke informatie gebruiken en delen. Je kunt het vinden door op de link onderaan deze pagina te klikken.

Sectie 2: Adverteren via de Software

Wanneer u de Software installeert, krijgt u gratis toegang tot onze bibliotheek met boeiende premium games die niet beschikbaar zijn tenzij de Software is geïnstalleerd. Door de Software te installeren, worden advertenties zoals video, tekstlink, interstitial en pop-ups aan u aangeboden via de Software op basis van de webinhoud die u bekijkt (dergelijke advertenties worden "Advertenties" genoemd). We gebruiken de inhoud van de webpagina en de URL's die u bezoekt, zodat we u relevantere advertenties kunnen tonen. De ondersteuning van advertenties is noodzakelijk zodat we u de gratis premium gaming-inhoud kunnen bieden. Als zodanig ziet u extra aanbiedingen en display-advertenties wanneer u deze service gebruikt. Deze advertenties zijn niet gekoppeld aan een onderliggende website en meer informatie over deze advertenties is beschikbaar door te klikken op de link 'Over deze advertentie' in het advertentieweergavekader of zoals weergegeven in deze EULA hieronder. U kunt ons product eenvoudig verwijderen of uitschakelen via het configuratiescherm Toevoegen / Verwijderen (als u hebt geïnstalleerd via een gedownload uitvoerbaar bestand) of vanuit uw browser.

Sectie 3: Privacybeleid

Zoals in meer detail uitgelegd, het Privacybeleid, wordt er geen persoonlijk identificeerbare informatie verzameld door de Software. De Software wordt mogelijk regelmatig bijgewerkt, zodat we onze technologie kunnen onderhouden en nieuwe functies en functies kunnen uitdragen. Dergelijke periodieke updates van de Software kunnen updates van onze beveiligingsdatabase omvatten; en / of toevoegingen, wijzigingen of aanpassingen aan de Software, evenals de toevoeging van andere functionaliteiten die de relevantie van uw advertentie-ervaring kunnen verbeteren. We behouden ons het recht voor om enig deel van onze site en software op welke manier dan ook toe te voegen, te wijzigen of stop te zetten, uitsluitend als een kwestie van onze discretie. Laat het ons weten als u vragen of problemen hebt met betrekking tot de site of software door contact met ons op te nemen via customercontact@BottleFlip-PC.com

Zoals het Privacybeleid in meer detail uitlegt, gebruiken we cookies, webbakens en andere volgtechnologieën om bepaalde informatie over u te verzamelen en wanneer u de Software gebruikt. In het bijzonder verzamelen wij niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, datum en tijd van uw bezoek en tijd doorgebracht op de site, en / of verwijzingsinformatie.

Sectie 4: Licentieverlening

Afhankelijk van de voorwaarden van deze EULA verleent BottleFlip-PC u een herroepbare, niet-exclusieve, beperkte, niet-sublicentie licentie om de site te gebruiken en één exemplaar van de software op één computer te installeren en te gebruiken. BottleFlip-PC behoudt alle eigendomsrechten van de site en software, inclusief alle eigendomsrechten, belangen in en intellectuele eigendomsrechten daarop. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden aan BottleFlip-PC. Alle titels en auteursrechten op en op de site en software (inclusief maar niet beperkt tot inhoud, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, video, audio, tekst en andere functies die zijn opgenomen in de site en software), en alle kopieën van de site en software zijn beschermd door de auteursrechtwetten en internationale verdragsbepalingen, evenals andere intellectuele eigendomsrechten. Daarom moet u de site en software behandelen als elk ander beschermd auteursrechtelijk beschermd materiaal. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze EULA, mag u de Site en Software of bijbehorende materialen niet kopiëren. Omdat de Site en Software de eigendomsinformatie van BottleFlip-PC bevatten, gaat u ermee akkoord: (a) om alle code en andere technische elementen van de Site en Software strikt vertrouwelijk te houden, (b) om niet direct of indirect te kopiëren, reproduceren, distribueren, vervaardigen, onthullen, rapporteren, publiceren, geval om te worden bekendgemaakt of anderszins iets op of in de Site en Software overdragen aan een derde partij, en (c) geen gebruik te maken van de Site en Software anders dan voor uw eigen persoonlijke en niet- commercieel doeleinde.

Sectie 5: Verantwoordelijkheid

U bent volledig en als enige verantwoordelijk voor uw activiteiten bij het gebruik van de site en software. U mag de Site of Software niet gebruiken op een manier die onwettig is of die ons of een andere partij hoe dan ook schade toebrengt.

Sectie 6: Installatie ongedaan maken

De software kan worden verwijderd uit het onderdeel Software of het onderdeel Programma verwijderen van het Configuratiescherm in het menu Start van uw Windows-besturingssysteem. U ziet dan een lijst met programma's en software die op uw computer zijn geïnstalleerd. Selecteer BottleFlip-PC en klik vervolgens op Verwijderen. Volg vanaf daar de instructies voor het verwijderen. Het wordt aanbevolen uw computer opnieuw op te starten om het verwijderingsproces te voltooien.

Als u bovendien BottleFlip-PC als een extensie in uw Chrome-browser heeft geïnstalleerd, begint u door op het pictogram met de drie horizontale lijnen in de rechterbovenhoek van uw Chrome-browser te klikken en naar de "Instellingen" te gaan. Klik vervolgens in het menu linksboven op 'Extensies' en zoek in de lijst met extensies de BottleFlip-PC-extensie en klik op het prullenbakpictogram rechts van 'Ingeschakeld'. Sluit ten slotte uw Chrome-browser volledig en open deze opnieuw. De extensie moet uit uw Chrome-browser worden verwijderd.

Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van de software, neem dan contact met ons op via customercontact@BottleFlip-PC.com.

Sectie 7: Automatische updates

Onze site en software worden regelmatig bijgewerkt. BottleFlip-PC kan naar eigen goeddunken de Software op uw computer wel of niet bijwerken, maar is niet verplicht u updates te verstrekken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van onze Software op enigerlei wijze naar eigen goeddunken toe te voegen, te wijzigen of te beëindigen. Vanwege de snel evoluerende aard van internet en voortdurende verbeteringen aan onze site en software, behoudt BottleFlip-PC zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze EULA. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Een dergelijke wijziging vormt een opvolger van de EULA en daarom betekent voortzetting van ons van de site en software dat u akkoord gaat met een dergelijke gewijzigde EULA. Als u dergelijke opeenvolgende EULA's niet accepteert, moet u de Software van uw computer verwijderen en stoppen met uw gebruik van de Site. Als u de Software niet verwijdert of als u de Site blijft gebruiken, betekent dit dat u de gewijzigde EULA accepteert.

Sectie 8: Beëindiging

U kunt deze EULA te allen tijde beëindigen door de Software te verwijderen en uw gebruik van de Site te staken. Deze EULA wordt automatisch beëindigd als u niet aan alle voorwaarden van de EULA voldoet. BottleFlip-PC kan deze EULA ook te allen tijde om welke reden dan ook beëindigen, zonder kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken. In het geval dat EULA om welke reden dan ook wordt beëindigd, worden uw rechten om de Site en Software te gebruiken onmiddellijk beëindigd en moet u de Software verwijderen en uw gebruik van de Site staken.

Sectie 9: Disclaimer

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJST BottleFlip-PC UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN ELK SOORT, OF UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID. , NAUWKEURIGHEID EN NIET-INBREUK MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE. DE SITE EN SOFTWARE WORDEN AANGEBODEN "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". ER ZIJN GEEN GARANTIES DAT UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE EN DE SOFTWARE OF EEN DAARVAN DAAROM FOUTVRIJ, ONONDERBROKEN OF VOLLEDIG VEILIG ZAL ZIJN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE JURIDISCHE RECHTEN. BIJGEVOLG IS UW GEBRUIK VAN DE SITE EN SOFTWARE ALLEEN OP EIGEN RISICO, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING VAN ALLE RISICO'S DIE AAN DE STIE EN SOFTWARE VERBONDEN ZIJN DIE NIET BEDOELD ZIJN ALS BEDOELD OF NIET-SOFTWARE ALS GEVOLG VAN ONGEVAL, MISBRUIK, MISAPPLIRATIE.

Sectie 10: Aanvullende voorwaarden

Het is u niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen of anderen te vragen om wijzigingen aan te brengen aan de site en software, inclusief reverse engineering of decompilatie van de site en software, of deze op enigerlei wijze aan te passen of de site en software te demonteren. Elke wijziging van de site en software blijft het exclusieve eigendom van BottleFlip-PC. BottleFlip-PC kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook uw recht op toegang tot en gebruik van de Site en Software stopzetten. Zonder afbreuk te doen aan andere rechten, behouden wij ons het recht voor om deze EULA onmiddellijk te beëindigen in het geval dat u enige voorwaarden van deze EULA schendt en om onze toepasselijke juridische autoriteiten te onderzoeken en samen te werken met betrekking tot illegale of ongeautoriseerde activiteiten waarbij uw gebruik van de Site Software of deze EULA. U moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze EULA aan te gaan voor het verlenen van licenties voor de site en software. Als voorwaarde voor het gebruik van onze site en software verklaart u dat u minimaal 18 jaar oud bent. BottleFlip-PC heeft geen controle over sites van derden waartoe u mogelijk toegang hebt, met inbegrip van die sites die zijn gekoppeld aan onze site en via sites die toegankelijk zijn via advertenties. Daarom is BottleFlip-PC niet verantwoordelijk voor de inhoud of functie van een andere website en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle aspecten van websites die u bezoekt via directe toegang of toegang via onze Site of Softwarefunctionaliteit. De toepasselijke voorwaarden en het privacybeleid van die websites zijn van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites.

Sectie 11: Beslechting door arbitrage

Alle claims en / of geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze EULA, de Site en Software en / of diensten of producten die zijn verkregen onder of met betrekking tot deze EULA, worden uitsluitend opgelost door bindende arbitrage. Dergelijke arbitrage is onderworpen aan de Federal Arbitration Act en de regels van de American Arbitration Association, die deze arbitrage regelt en wordt gevoerd voor een enkele scheidsrechter in Californië. Geen van de eisers zal hun claims / geschillen op basis van een klasse laten oplossen en dienovereenkomstig, class action of deelnemen aan onze respectieve claims in arbitrage door of tegen een andere gebruiker of arbitrages als een lid van een klasse of in een privéfunctie. Beide partijen delen de kosten van de arbitrage en de kosten van de scheidsrechter. Behalve de kosten van de arbiter draagt elke partij haar eigen kosten (inclusief respectieve advocatenhonoraria). Alle kennis die in arbitrage wordt gegeven, is definitief en bindend en kan worden afgedwongen door elke bevoegde rechtbank. Naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen hebben we het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen om onze intellectuele eigendomsrechten op onze site en software te beschermen.

Sectie 12: Beperking van aansprakelijkheid en exclusieve remedie

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN IN GEEN GEVAL BottleFlip-PC SPELLEN OF EEN VAN HAAR LEDEN, AMBTENAREN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, CONSULTANTS, AANGESLOTEN OF GEVOLGDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE GEVOLGEN, GEVOLGEN. OVERAL (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DAMES VOOR VERLIES ALS GEVOLG VAN ZAKELIJKE ONDERBREKING, VERLIES VAN WINST, VERLIES VAN INFORMATIE OF ANDERE SOORTEN PECUNIAIR VERLIES) DIE VOORTVLOEIEN UIT OF MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SITE EN DE SOFTWARE OF DE BEPALING VAN OF HET NIET-ONDERSTEUNEN VAN ONDERSTEUNINGSDIENSTEN, ZELFS ALS BottleFlip-PC IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BOVENDIEN IS BottleFlip-PC NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN EEN HARDWARE OF DOOR DE COMBINATIE VAN ONZE SITE EN SOFTWARE MET EEN ANDERE TOEPASSING OF SOFTWARE. IN GEEN GEVAL IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID DAT DIE VAN ONZE LEDEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, CONSULTANTS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, ONDER ENIGE BEPALING VAN DEZE EULA BEPERKT ZIJN TOT $1.000. VOOR ZOVER SOMMIGE STATEN EN JURISDICTIE STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE, DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS IN DERGELIJKE STATEN NIET OP U VAN TOEPASSING.

IN EEN VAN DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID WORDT VEROORZAAKT IN VERBREKING VAN HAAR ESSENTIËLE DOEL OF WORDT HET ANDERZIJDS ALS GEDEELTELIJK OF NIET-HANDELBAAR AANGENOMEN, AL DAN OOK VOOR EEN REDEN, DAN DE MAXIMALE AGGREGAAT, CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE FLES VAN ONZE LEDEN, OFFICIEREN, WERKNEMERS, DIRECTEUREN, CONSULTANTS, GELIEERDE SOFTWARE, OVERSCHRIJDEN UW DIRECTE SCHADE NIET, TOT ELKE HONDERD DOLLARS ($100.00). HET HERSTELLEN VAN DERGELIJKE DAMES TOT EN MET DERGELIJK IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID.

DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE CLAIMS, OORZAKEN EN ALLE JURIDISCHE THEORIEËN, ZONDER OF DE SCHADE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT EEN SCHENDING VAN CONTRACT, SCHENDING VAN GARANTIE, NALATIGHEID OF ANDERE ANDERE CLAIM OF OORZAAK. DE UITSLUITING VAN GEVOLGSCHADE UDNER DIT DEEL SECTIE IS ONAFHANKELIJK VAN UW EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL EN OVERLEEFT ALS DERGELIJKE RECHTSMIDDELEN NIET ZIJN ESSENTIËLE DOEL DOEN OF OP ANDERE WIJZE GELDIG OF ONDIENBAAR ZIJN.

Sectie 13: Termijn om een claim in te dienen

U en BottleFlip-PC komen overeen dat elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met deze EULA of de Site en Software moet beginnen binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak is ontstaan. Anders is een dergelijke claim of oorzaak van actie permanent uitgesloten.

Sectie 14: Diversen

De wetten van de staat Californië zijn van toepassing op de interpretatie en uitvoering van deze EULA, zonder rekening te houden met eventuele conflicten van wettelijke bepalingen. De exclusieve jurisdictie voor alle claims of oorzaken van acties op basis van deze EULA of die voortvloeien uit het gebruik van de Site of Software is in de staat Californië. Deze EULA vormt de volledige overeenkomst volgens welke BottleFlip-PC u toestaat om de site en software te gebruiken. Als er clausules of bepalingen in deze EULA zijn die nu of in de toekomst als illegaal, niet-afdwingbaar of ongeldig kunnen worden beschouwd, worden alleen die specifieke voorwaarden als niet-afdwingbaar beschouwd en blijft de rest van de EULA volledig van kracht. Naast alle andere beperkingen die hierin kunnen worden uiteengezet, is BottleFlip-PC niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die buiten de controle van BottleFlip-PC vallen en die een negatieve invloed hebben op de prestaties of het gebruik van de Site en Software, zoals handelingen door overheidsinstanties, overmacht of andere handelingen die niet binnen de redelijke controle van BottleFlip-PC vallen.

nl_NLNederlands
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी nl_NLNederlands