Privacybeleid

Ingangsdatum: 24 januari 2019 

Op BottleFlip-PC.com ('BottleFlip-PC', 'wij', 'ons' of 'onze') begrijpen we het belang van het handhaven van uw privacy en streven we er daarom naar onze service te beschermen met geest. Dit privacybeleid is van toepassing op uw gebruik van onze service, ongeacht of dit via een computer of mobiel apparaat (de 'Service') is geopend op onze eigen en beheerde websites, mobiele applicaties en andere eigenschappen waarop een link naar dit privacybeleid wordt verstrekt (gezamenlijk ' BottleFlip-PC”). Dit beleid is niet van toepassing op eigendommen van derden die ander privacybeleid bevatten.

Als u vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact op met support op BottleFlip-PC@gmail.com

UW AANVAARDING 

Bij toegang tot de Service en / of de BottleFlip-PC-webpagina's accepteert u alle bepalingen en voorwaarden van dit Privacybeleid. Dienovereenkomstig vragen wij u een bladwijzer voor dit privacybeleid te maken en dit periodiek door te nemen om ervoor te zorgen dat u vertrouwd blijft met de meest recente versie. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden en bepalingen van dit Privacybeleid, verzoeken wij u om onmiddellijk het gebruik en de toegang tot de Service en / of de BottleFlip-PC-webpagina's te staken.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN 

BottleFlip-PC verzamelt op twee manieren informatie van u: informatie die u aan ons verstrekt en informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Service, gezamenlijk bekend als "Persoonlijk Identificeerbare Informatie" of "PII". PII, zoals beschreven in de Amerikaanse privacywetgeving en informatiebeveiliging, is informatie die alleen of met andere informatie kan worden gebruikt om een enkele persoon te identificeren, contact op te nemen of te lokaliseren, of om een persoon in context te identificeren. Dergelijke informatie bestaat uit 'Persoonlijke informatie' en 'Niet-persoonlijke informatie'.

"Persoonlijke informatie" betekent informatie die u ons verstrekt en die u persoonlijk identificeert, zoals uw voor- en achternaam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer, factuurgegevens of sofinummer.

"Niet-persoonlijke informatie" betekent informatie die u niet specifiek identificeert.

De informatie u geeft ons. 

Wij verzamelen informatie die u ons verstrekt. Als onderdeel van onze Service kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen om ons uw e-mailadres of andere informatie te verstrekken om nieuwsbrieven en andere meldingen over bepaalde functies van onze Service te ontvangen. Een dergelijke registratie kan uw openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan ons omvatten.

Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Service. 

Wij verzamelen, net als veel andere websites en applicaties, informatie over welke delen van onze Service u gebruikt en hoe u ze gebruikt. Informatie die we kunnen verzamelen, omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Computer- of browserinformatie zoals uw systeemactiviteit, de domeinnaam van de website van waaruit u naar onze Service en / of de BottleFlip-PC-webpagina's hebt gelinkt, het tijdstip en de duur van uw gebruik van onze Service en eventuele vragen, browsertype en browsertaal.
 • Apparaatinformatie zoals uw hardwaremodel, besturingssysteem, besturingssysteemversie, type mobiel apparaat, unieke ID's van uw computer of mobiel apparaat, downloadinformatie van applicaties en / of IP-adres.
 • Locatie-informatie zoals uw geolocatie wanneer u onze Service gebruikt vanaf een mobiel apparaat en / of mobiele applicatie. We kunnen u vragen om handmatig precieze locatie-informatie te verstrekken of om uw mobiele apparaat in staat te stellen ons precieze locatie-informatie te sturen.

We kunnen unieke identificatiegegevens, Flash-cookies, webbakens, loggegevens van de webserver of andere technologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen. Naast de informatie die we van u verzamelen voor onze eigen Service, kunnen we informatie van u verzamelen voor derden voor doeleinden zoals advertentietargeting, optimalisatie en rapportage.

ONZE INFORMATIE GEBRUIK 

We verzamelen informatie van u en onze andere gebruikers om onze zakelijke activiteiten te beheren en onze service te meten en te verbeteren. Bovendien kan informatie verzameld van eindgebruikers in geaggregeerde vorm worden gebruikt om, onder andere, het totale aantal eindgebruikers te bepalen dat onze Service gebruikt, compatibiliteitsproblemen of andere problemen met onze Service te diagnosticeren en op te lossen en statistische gegevens uit te voeren analyses om ons in staat te stellen om betere, nuttigere online diensten en inhoud te bouwen. We kunnen de van u verzamelde informatie gebruiken om advertenties en promoties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses. Als u via onze website een verzoek om informatie over BottleFlip-PC indient, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om u te helpen met eventuele problemen of om u een e-mail te sturen die u de mogelijkheid biedt te kiezen om te ontvangen periodieke e-mailmeldingen van BottleFlip-PC over ontwikkelingen bij het bedrijf. Als u ervoor kiest om promotionele informatie van BottleFlip-PC te ontvangen door u te registreren voor onze nieuwsbrief en andere meldingen, zullen we de informatie die u aan BottleFlip-PC hebt verstrekt, gebruiken om u alleen promoties te sturen die voor u het meest relevant zijn.

We kunnen uw e-mailadres ook gebruiken om u belangrijke kennisgevingen te sturen. Omdat deze informatie belangrijk is voor uw gebruik van onze Service, kunt u ervoor kiezen deze communicatie niet te ontvangen.

We kunnen uw persoonlijke informatie die we hebben combineren met andere informatie die we verkrijgen van zakelijke partners of andere bedrijven. We kunnen uw persoonlijke informatie ook combineren met niet-persoonlijke informatie. Als we dit doen, wordt de gecombineerde informatie behandeld als persoonlijke informatie zolang deze gecombineerd blijft.

INFORMATIE DELEN EN OPENBAARHEID 

Bij het leveren van onze service aan u, kunnen we het nodig of nuttig vinden om uw informatie te delen met onze partners, inclusief onze advertenties, services en inhoudspartners (gezamenlijk 'Partners') of toestaan dat dergelijke Partners rechtstreeks informatie van u verzamelen.

Sommige van deze informatie die u aan ons of onze partners verstrekt, kan uw persoonlijke informatie bevatten. We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derden in bepaalde omstandigheden, waaronder de volgende situaties:

 • Toestemming: we zullen persoonlijke informatie delen met derden wanneer we uw toestemming hiervoor hebben.
 • Partners: we verstrekken uw persoonlijke informatie aan partners die met ons samenwerken om onze service te verlenen of services te verlenen buiten en / of niet gerelateerd aan de BottleFlip-pc-webpagina's of -service. Onze Diensten waarmee onze Partners ons kunnen helpen om onder andere met u te communiceren over nieuwe of bestaande BottleFlip-PC of diensten van derden, onze databases aan te maken of te onderhouden, onze gebruikers te onderzoeken of te analyseren of betaalkaartinformatie te verwerken.
 • Partners: we kunnen uw persoonlijke informatie delen met al onze partners. "Gelieerde ondernemingen" betekent elke entiteit die wordt beheerd door, controleert of onder gemeenschappelijke controle staat met BottleFlip-PC.com. Onze gelieerde ondernemingen zullen uw informatie gebruiken en verspreiden in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid.
 • Juridische kwesties: BottleFlip-PC zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om te reageren op dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of juridische procedures, of om onze wettelijke rechten vast te stellen of uit te oefenen of te verdedigen tegen juridische claims. We zullen uw persoonlijke informatie ook gebruiken of delen om illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon, schendingen van onze servicevoorwaarden of zoals anderszins wettelijk vereist, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen. zelfs zonder dagvaarding, bevelschrift of gerechtelijk bevel.
 • Acquisitie of Fusie: Als we in de toekomst onze activa of delen van ons bedrijf verkopen of overdragen, of als we een verandering in controle, reorganisatie of liquidatie ervaren, kunnen we informatie overdragen aan onze opvolger of koper, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Het beleid.

We behouden ons het recht voor om uw niet-persoonlijke informatie openbaar en met anderen te delen. Voorbeelden van openbaarmaking van openbare informatie zijn onder meer het verstrekken van anonieme rapporten aan onze partners, zoals het aantal gebruikers dat heeft gezocht naar 'gebruikte auto's' of hoeveel gebruikers op een bepaalde aanbieding of advertentie op onze BottleFlip-pc-webpagina's hebben geklikt. Bovendien wordt een deel van de niet-persoonlijke informatie aan onze partners verstrekt voor gebruik zoals het berekenen van bedragen die door of aan dergelijke partners zijn verschuldigd, of het helpen van dergelijke partners, onder andere om hun diensten te verbeteren.

Overdracht van uw informatie zal te allen tijde in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. BottleFlip-PC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verplichting als gevolg van acties of weglatingen van derden met betrekking tot uw informatie. We raden u aan rechtstreeks contact op te nemen met derden als u problemen hebt met het gebruik van uw informatie.

COOKIES EN WEEKBAKJES 

Wanneer u een BottleFlip-pc-webpagina en / of -service bezoekt, kan een cookie die uw browser op unieke wijze identificeert, naar uw computer of mobiele apparaat worden verzonden. Een "cookie" is een klein bestand met uw voorkeuren die naar uw browser worden verzonden en door uw browser worden teruggestuurd telkens wanneer uw browser onze servers bezoekt. Cookies die we kunnen gebruiken, kunnen alleen worden gelezen door de server die ze daar heeft geplaatst. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze service te verbeteren (bijvoorbeeld door te voldoen aan uw taal, filtering en andere voorkeuren) en om beter te begrijpen hoe mensen omgaan met onze service (bijvoorbeeld door gebruikerstrends en patronen bij te houden hoe mensen zoeken). De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Sommige aspecten van de Service werken echter mogelijk niet correct zonder cookies. Wilt u meer informatie over cookies en hoe u cookies in verschillende browsers, zoals Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera en Chrome, kunt beheren en verwijderen? Klik hier.

We maken momenteel gebruik van de diensten van webanalysebedrijven om ons te helpen de effectiviteit van onze Service te meten, inclusief de advertenties op de Service. Om dit te doen, staan we de webanalysebedrijven toe webbakens en cookies op de BottleFlip-PC-webpagina's op te nemen. Het type informatie dat via dergelijke webbakens en cookies wordt verzameld, omvat zoektermen, zoekparameters, click-throughs door gebruikers en andere vergelijkbare informatie. Door onze gegevens aan te vullen, helpt deze informatie ons dingen te leren zoals gebruikersvoorkeuren, populaire zoekcategorieën, klikfrequenties, hoe onze Service te verbeteren en wat voor soort aanbiedingen onze gebruikers graag zien. Hoewel onze webanalysebedrijven deze informatie namens ons registreren, bepalen wij hoe die gegevens kunnen worden gebruikt.

De meeste, zo niet alle, advertenties die op de Service verschijnen, worden aan u geleverd door een van onze partners voor webreclame ("Ad Serving Partners"). Tijdens het plaatsen van dergelijke advertenties kunnen onze Ad Serving Partners een unieke cookie in uw browser plaatsen of herkennen, of webbakens, JavaScript of andere vergelijkbare technologieën op onze Service plaatsen om informatie te verzamelen. Daarna wordt informatie over uw bezoeken aan de Service, zoals uw zoektermen of woordgroepen of het aantal keren dat u een advertentie hebt bekeken (maar niet uw naam, adres of andere persoonlijke informatie), gebruikt om gerichte advertenties aan u te leveren, een praktijk die gewoonlijk bekend staat als 'gedragsadvertenties'. De informatie die onze Ad Serving Partners via cookies, webbakens of andere vergelijkbare technologieën verzamelen, is anoniem en onze Ad Serving Partners zijn niet gemachtigd om Persoonlijke Informatie over u te verzamelen. Voor meer informatie over cookies graagKlik hier. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van cookies van bepaalde van onze partners voor advertentieweergave, alstublieftKlik hier.

Google 

De advertentie-eisen van Google kunnen worden samengevat door Google's advertentieprincipes. Ze zijn ingesteld om gebruikers een positieve ervaring te bieden - https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en

Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op onze site weer te geven. Door het gebruik van de DART-cookie kan Google advertenties weergeven aan onze gebruikers op basis van eerdere bezoeken aan onze site en andere sites op internet. Gebruikers kunnen zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door het privacybeleid van Google Ad en Content Network te bezoeken.

VERTROUWELIJKHEID EN VEILIGHEID 

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt te beschermen. Dit is hoe we uw informatie beschermen:

 • We gebruiken geen kwetsbaarheidscans en / of scans volgens PCI-normen.
 • We bieden alleen artikelen en informatie. We vragen nooit om creditcardnummers.
 • We gebruiken geen malwarescanning.

Uw persoonlijke informatie bevindt zich achter beveiligde netwerken en is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal personen met speciale toegangsrechten tot dergelijke systemen en moet de informatie vertrouwelijk houden. Bovendien wordt alle gevoelige informatie, inclusief creditcard als u die aan ons verstrekt, gecodeerd via Secure Socket Layer (SSL) -technologie.

We implementeren verschillende beveiligingsmaatregelen wanneer een gebruiker zijn informatie invoert, indient of opent om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te handhaven. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele waarborgen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving om uw informatie te beschermen. Hoewel we voorzorgsmaatregelen nemen tegen mogelijke inbreuken in onze service en klantendatabases, is geen enkele website of internettransmissie volledig veilig.

Dienovereenkomstig kunnen we niet garanderen dat ongeautoriseerde toegang, hacking, gegevensverlies of andere inbreuken nooit zullen voorkomen. Uw gebruik van onze Service en de BottleFlip-PC-webpagina's is op eigen risico. We raden u aan stappen te ondernemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u op internet bent door uw wachtwoorden te wijzigen, vaak met een combinatie van letters en cijfers, en zorg ervoor dat u een veilige internetbrowser gebruikt.

PRAKTIJKEN VAN DERDEN 

Wanneer gebruikers een zoekopdracht op onze Service indienen, worden niet-persoonlijke informatie, zoals IP-adressen en zoektermen of woordgroepen, verzonden naar bepaalde Partners met wie BottleFlip-PC heeft uitbesteed zodat die Partners responsieve internetzoekresultaten, advertenties, of andere services en, in sommige gevallen, voor de interne gegevensrapportagedoeleinden van die Partners. Onze partners zijn verplicht door de toepasselijke wetgeving om de privacy van bepaalde soorten gegevens te beschermen; wij zijn echter niet verantwoordelijk voor hun handelen of nalaten, inclusief de manier waarop zij informatie gebruiken die zij van ons ontvangen. Als u desondanks van mening bent dat een van onze partners, of een derde partij die claimt associatie met BottleFlip-PC, onjuist informatie over u verzamelt of gebruikt, raden we u aan om rechtstreeks contact met hen op te nemen en ons ook te informeren door een e-mail te sturen naar BottleFlip-PC@gmail.com

BETREFFENDE KINDEREN 

COPPA 

We houden ons aan de Children's Online Privacy Protection Act (COPPA). Klik hier voor meer informatie over COPPA en de privacy van kinderen. Wanneer we de term 'ouder' hieronder gebruiken, bedoelen we ook wettelijke voogden.

Kinderen jonger dan 13 jaar 

Onze service is niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Als u jonger bent dan 13 jaar, mag u ons geen persoonlijke informatie geven en kunt u zich niet aanmelden voor of deelnemen aan enig aspect van onze service. Behalve voor zover wettelijk vereist, zullen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar verzamelen, bijhouden of openbaar maken.

We verzamelen niet opzettelijk persoonlijke informatie over bezoekers of eindgebruikers die jonger zijn dan 13. Als u denkt dat we persoonlijke informatie hebben verzameld over een bezoeker of eindgebruiker die jonger is dan 13, neem dan contact met ons op via BottleFlip -PC@gmail.com en dergelijke persoonlijke informatie wordt verwijderd.

Kinderen tussen 13 en 18 jaar oud 

Als u tussen de 13 en 18 jaar oud bent, lees dan dit Privacybeleid samen met uw ouder en vraag zijn of haar toestemming voordat u ons uw Persoonlijke Informatie verstrekt.

Informatie voor ouders 

We moedigen ouders aan om online tijd met hun kinderen door te brengen om vertrouwd te raken met de soorten inhoud die op internet beschikbaar is, waaronder de BottleFlip-pc-webpagina's. Ouders moeten regelmatig toezicht houden op het gebruik van e-mail en andere online communicatie- en transactiefuncties van hun kinderen. Besturingstools zijn verkrijgbaar bij online services en softwarefabrikanten die kunnen helpen een veilige online omgeving voor kinderen te bieden.

We vereisen niet dat een kind meer informatie vrijgeeft dan redelijkerwijs noodzakelijk is om deel te nemen aan de Service als voorwaarde voor deelname. Ouders kunnen te allen tijde om een herziening en / of verwijdering van de persoonlijke gegevens van hun kind vragen door contact met ons op te nemen via BottleFlip-PC@gmail.com en ons dezelfde schermnaam, hetzelfde wachtwoord en hetzelfde e-mailadres te geven dat hun kind heeft verstrekt. Om de privacy en veiligheid van het kind te beschermen, zullen we redelijke stappen ondernemen om de identiteit van de ouder te verifiëren voordat we hem of haar toegang verlenen tot de persoonlijke informatie van het kind.

California Online Privacy Protection Act 

CalOPPA is de eerste staatswet in de natie die commerciële websites en online services vereist om een privacybeleid te plaatsen. Het bereik van de wet strekt zich uit tot ver buiten Californië en vereist van elke persoon of bedrijf in de Verenigde Staten (en mogelijk de wereld) die websites exploiteert die persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten in Californië verzamelen, om een opvallend privacybeleid op zijn website te plaatsen waarin precies wordt vermeld welke informatie wordt verzameld en personen of bedrijven waarmee het wordt gedeeld. - Zie meer op http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/

Volgens CalOPPA gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruikers kunnen onze site anoniem bezoeken.
 • Zodra dit privacybeleid is gemaakt, voegen we er een link naar toe op onze startpagina of, als minimum, op de eerste belangrijke pagina na het betreden van onze website.
 • Onze link Privacybeleid bevat het woord 'Privacy' en is eenvoudig te vinden op de hierboven vermelde pagina.
 • U wordt op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen in het privacybeleid: op onze pagina Privacybeleid
 • Kan uw persoonlijke gegevens wijzigen: door ons een e-mail te sturen of door in te loggen op uw account moeten we die functie bieden.
 • We respecteren Do Not Track-signalen en Do Not Track, planten cookies of gebruiken advertenties wanneer een Do Not Track (DNT) browsermechanisme aanwezig is.

Eerlijke informatiepraktijken 

De principes van eerlijke informatiepraktijken vormen de ruggengraat van de privacywetgeving in de Verenigde Staten en de concepten die ze bevatten hebben een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Inzicht in de principes van eerlijke informatie en hoe deze moeten worden geïmplementeerd, is van cruciaal belang om te voldoen aan de verschillende privacywetten die persoonlijke informatie beschermen.

Om in overeenstemming te zijn met Fair Information Practices zullen we u binnen 7 werkdagen per e-mail op de hoogte stellen als er een datalek optreedt. We gaan ook akkoord met het Individueel verhaalsprincipe dat vereist dat individuen het recht hebben om afdwingbare rechten na te streven tegen gegevensverzamelaars en verwerkers die zich niet aan de wet houden. Dit principe vereist niet alleen dat individuen afdwingbare rechten hebben tegen gegevensgebruikers, maar ook dat individuen een beroep moeten doen op rechtbanken of overheidsinstanties om niet-naleving door gegevensverwerkers te onderzoeken en / of te vervolgen.

CAN-SPAM handelen 

De CAN-SPAM-wet is een wet die de regels voor commerciële e-mail vaststelt, eisen voor commerciële berichten vastlegt, ontvangers het recht geeft om e-mails niet meer naar hen te laten verzenden en harde straffen voor overtredingen beschrijft.

We verzamelen uw e-mailadres om:

 • Stuur informatie, reageer op vragen en / of andere verzoeken of vragen

Om in overeenstemming te zijn met CAN-SPAM, gaan we akkoord met het volgende:

 • Gebruik geen valse of misleidende onderwerpen of e-mailadressen.
 • Identificeer het bericht als een advertentie op een redelijke manier.
 • Vermeld het fysieke adres van ons hoofdkantoor of ons hoofdkantoor.
 • Monitor e-mailmarketingdiensten van derden op naleving, indien gebruikt.
 • Honoreer opt-out / afmeldingsverzoeken snel.
 • Gebruikers toestaan zich af te melden via de link onderaan elke e-mail.

Als u zich op enig moment wilt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails, kunt u ons een e-mail sturen via BottleFlip-PC@gmail.com of de instructies onderaan elke e-mail volgen. Wij zullen u dan onmiddellijk uit ALLE correspondentie verwijderen.

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS VAN DE EUROPESE UNIE (EU)

Dit gedeelte van het privacybeleid is alleen van toepassing als u onze website of services die onder het privacybeleid vallen, gebruikt vanuit een land dat lid is van de Europese Unie en het vormt een aanvulling op de informatie in het privacybeleid.

Diversify Media, Inc. is de gegevensbeheerder voor de verwerking van informatie die is gedefinieerd als persoonlijke gegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ('Persoonlijke gegevens').

RECHTSGROND VOOR GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken Persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid. Onze wettelijke basis voor het verwerken van Persoonsgegevens omvat verwerking die: noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract tussen u en Diversify Media, Inc. (bijvoorbeeld om u de door u gevraagde Services te leveren en om u te identificeren en te authenticeren zodat u de website); noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke vereisten (bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke boekhoudregels en verplichte openbaarmakingen te doen aan wetshandhavers); noodzakelijk voor onze legitieme belangen (bijvoorbeeld om onze relatie met u te beheren en om de website en onze Services te verbeteren); en op basis van toestemming van onze klanten (bijvoorbeeld om met u over onze producten en diensten te communiceren en u marketinginformatie te verstrekken), die vervolgens op elk gewenst moment kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen (met behulp van de onderstaande contactinstructies) zonder de wettigheid aan te tasten van verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

EU-GEGEVENSRECHTEN

De EU algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt bepaalde rechten voor EU-betrokkenen. U kunt weigeren bepaalde persoonlijke informatie met ons te delen, in welk geval we sommige functies en functionaliteit van onze Services mogelijk niet kunnen leveren. Deze rechten omvatten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens, en om toegang te vragen tot, rectificatie, verwijdering en draagbaarheid van uw eigen Persoonsgegevens. Verzoeken moeten worden ingediend door contact met ons op te nemen (met behulp van de onderstaande contactinstructies).

We zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om u redelijke toegang tot uw persoonlijke informatie te bieden binnen 30 dagen na uw toegangsverzoek naar het onderstaande contactadres. Wij bieden deze toegang zodat u uw persoonlijke gegevens kunt bekijken, corrigeren of verzoeken om verwijdering. Als we uw verzoek niet binnen 30 dagen kunnen inwilligen, zullen we u informeren wanneer we dergelijke toegang kunnen bieden. Als om welke reden dan ook de toegang wordt geweigerd, zullen we een uitleg geven waarom de toegang wordt geweigerd. Indien technisch haalbaar, zullen wij op uw verzoek uw persoonlijke gegevens aan u verstrekken of deze rechtstreeks naar een andere controller verzenden.

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden uiteengezet in het Privacybeleid, rekening houdend met de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om: de Services aan u te leveren; de door u gevraagde keuzes en rechten uitoefenen; voldoen aan onze contractuele verplichtingen; handhaving van onze voorwaarden voor gebruik van de Services; en, voldoen aan wettelijke en regelgevende vereisten.

Als u onopgeloste privacykwesties heeft die we niet naar tevredenheid hebben opgelost nadat u contact met ons hebt opgenomen, hebt u het recht om contact op te nemen met de betreffende EU-autoriteit voor gegevensbescherming en een klacht in te dienen.

ONLINE RECLAME VAN DERDEN

We stellen bepaalde uitwisselingen van advertenties van derden in staat om advertenties op onze sites te plaatsen. Met uw toestemming verzamelen die advertentie-uitwisselingen uw IP-adres en / of een unieke advertentie-ID die door de advertentie-uitwisseling wordt gebruikt om u op internet te identificeren.

De European Digital Advertising Alliance {"EDAA"} heeft een gids voor online gedragsadvertenties ontwikkeld en heeft een opt-outpagina ontwikkeld om online voorkeuren voor gedragsadvertenties te beheren met bedrijven die lid zijn van EDAA, beschikbaar op www.YourOnlineChoices.com. Zie voor meer informatie over hoe u cookies en andere vergelijkbare technologieën kunt beheren Cookies beheren.

AANVULLENDE VOORWAARDEN 

Wijzigingen in dit privacybeleid 

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien. We zullen wijzigingen in het privacybeleid op deze pagina plaatsen en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zullen we een meer prominente kennisgeving doen. Als u onze Service blijft gebruiken nadat een dergelijke wijziging is aangebracht, betekent dit dat u deze wijziging accepteert.

Privacyrechten van Californië onder sectie 1798.83 van het burgerlijk wetboek van Californië 

California Civil Code Section 1798.83 staat eindgebruikers die inwoners van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden voor hun direct marketingdoeleinden. Stuur ons een e-mail naar BottleFlip-PC@gmail.com om een dergelijk verzoek in te dienen.

Neem contact op 

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op BottleFlip-PC@gmail.com.

nl_NLNederlands
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch cs_CZČeština arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी nl_NLNederlands