Podmínky použití

Přečtěte si tuto licenční smlouvu s koncovým uživatelem („EULA“) velmi pečlivě. Přístupem na internetovou stránku www.BottleFlip-PC.com (dále jen „web“) a / nebo stažením / instalací softwaru BottleFlip-PC (dále jen „software“) souhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, nesmíte přistupovat, stahovat, instalovat nebo používat stránky a software.

Oddíl 1: Úvod

Tato smlouva EULA je právní smlouva mezi vámi a BottleFlip-PC („BottleFlip-PC“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Tato smlouva EULA řídí vaše používání webu a softwaru. Tato smlouva EULA se navíc vztahuje také na automatické aktualizace, doplňky, doplňky a internetové služby týkající se softwaru, které vám můžeme poskytnout nebo zpřístupnit. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme. Najdete jej kliknutím na jeho odkaz umístěný v dolní části této stránky.

Část 2: Reklama prostřednictvím softwaru

Při instalaci softwaru budete mít volný přístup do naší knihovny zajímavých prémiových her, které nejsou k dispozici, pokud není nainstalován software. Po instalaci Softwaru vám budou reklamy, jako jsou video, textové odkazy, vsunuté reklamy a vyskakovací okna, doručovány prostřednictvím Softwaru na základě webového obsahu, který si prohlížíte (takové reklamy budou označovány jako „Reklamy“). Používáme obsah webové stránky a navštívených adres URL, abychom vám mohli zobrazit relevantnější reklamy. Podpora reklam je nezbytná, abychom vám mohli poskytnout bezplatný prémiový herní obsah. Při používání této služby se vám proto zobrazí další nabídky a grafické reklamy. Tyto reklamy nejsou spojeny s žádným základním webem a další informace o těchto reklamách jsou k dispozici po kliknutí na odkaz „o této reklamě“ v rámečku zobrazení reklamy nebo v podobě vyjádřené v této smlouvě EULA níže. Náš produkt můžete snadno odinstalovat nebo deaktivovat z ovládacího panelu Přidat nebo odebrat (pokud jste jej nainstalovali pomocí staženého spustitelného souboru) nebo z prohlížeče.

Oddíl 3: Zásady ochrany osobních údajů

Jak je podrobněji vysvětleno, Zásady ochrany osobních údajů nejsou Softwarem shromažďovány žádné osobní údaje. Software může být automaticky aktualizován pravidelně, abychom mohli udržovat naši technologii a podle potřeby vytlačit nové funkce a funkce. Tyto pravidelné aktualizace softwaru mohou zahrnovat aktualizace naší bezpečnostní databáze; a / nebo dodatky, změny nebo úpravy Softwaru, jakož i přidání dalších funkcí, které mohou zvýšit relevanci vaší reklamy. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našich stránek a softwaru jakýmkoli způsobem, pouze na základě našeho uvážení. Sdělte nám prosím jakékoli dotazy nebo problémy týkající se webu nebo softwaru. Kontaktujte nás na adrese customercontact@BottleFlip-PC.com

Jak Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují podrobněji, používáme soubory cookie, webové majáky a další sledovací technologie ke shromažďování určitých informací o vás a při používání softwaru. Konkrétně shromažďujeme neosobní identifikační údaje, jako je vaše IP adresa, typ prohlížeče, operační systém, datum a čas vaší návštěvy a čas strávený na webu nebo informace o doporučeních.

Oddíl 4: Udělení licence

V souladu s podmínkami této smlouvy EULA vám BottleFlip-PC uděluje odvolatelnou, nevýhradní, omezenou, nesublicenční licenci k používání webu a instalaci a používání jedné kopie softwaru na jednom počítači. BottleFlip-PC si zachovává všechna vlastnická práva k webu a softwaru, včetně veškerých vlastnických práv, práv k nim a práv k duševnímu vlastnictví. Všechna práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společností BottleFlip-PC. Všechna vlastnická a autorská práva na a k webu a softwaru (včetně, ale bez omezení na jakýkoli obsah, obrázky, grafiku, video, zvuk, text a další funkce začleněné do webu a softwaru) a veškeré kopie webu a softwaru jsou chráněny. podle autorských zákonů a ustanovení mezinárodní smlouvy a dalších zákonů o duševním vlastnictví. Proto musíte s webem a softwarem zacházet jako s jakýmkoli jiným chráněným materiálem chráněným autorskými právy. S výjimkou případů výslovně uvedených v této smlouvě EULA nesmíte kopírovat stránky a software ani žádné doprovodné materiály v nich. Protože web a software obsahují chráněné informace BottleFlip-PC, souhlasíte: (a) s naprostou důvěrou držet veškerý kód a další technické prvky webu a softwaru, (b) přímo ani nepřímo kopírovat, reprodukovat, distribuovat, výroba, odhalení, hlášení, zveřejnění, případ, který má být zveřejněn nebo jiným způsobem převeden na nebo na Stránce a Softwaru na jakoukoli třetí stranu, a (c) nevyužít Stránku a Software jinak než pro vaši vlastní osobní a jinou komerční účel.

Oddíl 5: Odpovědnost

Při používání webu a softwaru jste plně a výhradně odpovědní za své činnosti. Nebudete používat stránky ani software žádným způsobem, který je nezákonný nebo jakýmkoli způsobem poškozuje nás nebo jakoukoli jinou stranu.

Oddíl 6: Odinstalace

Software může být odinstalován z části Přidat nebo odebrat programy nebo Odinstalovat program z ovládacího panelu umístěného v nabídce Start operačního systému Windows. Zobrazí se seznam programů a softwaru nainstalovaných v počítači. Vyberte BottleFlip-PC a poté klikněte na Odinstalovat. Odtud postupujte podle pokynů k odinstalování. Doporučujeme restartovat počítač a dokončit proces odinstalace.

Pokud jste navíc nainstalovali BottleFlip-PC jako rozšíření do prohlížeče Chrome, začněte kliknutím na ikonu tří vodorovných čar v pravém horním rohu prohlížeče Chrome a přejděte na „Nastavení“. Poté v levém horním menu klikněte na „Rozšíření“ a v seznamu Rozšíření najděte rozšíření BottleFlip-PC a klikněte na ikonu koše napravo od „Povoleno“. Nakonec prohlížeč Chrome úplně zavřete a znovu jej otevřete. Rozšíření by mělo být z prohlížeče Chrome odebráno.

Pokud narazíte na potíže s odstraňováním softwaru, kontaktujte nás prosím na customercontact@BottleFlip-PC.com.

Část 7: Automatické aktualizace

Naše stránky a software jsou pravidelně aktualizovány. BottleFlip-PC podle svého výhradního uvážení může nebo nemusí aktualizovat Software ve vašem počítači, ale nemá žádnou povinnost poskytovat vám jakékoli aktualizace. Vyhrazujeme si právo přidávat, měnit nebo ukončovat jakoukoli část našeho softwaru jakýmkoli způsobem, výhradně na základě našeho uvážení. Vzhledem k rychle se vyvíjejícímu charakteru internetu a neustálému zlepšování našich stránek a softwaru si BottleFlip-PC vyhrazuje právo provádět změny této smlouvy EULA. Pravidelně kontrolujte, zda se na této stránce nenacházejí změny. Jakákoli taková změna představuje nástupnickou smlouvu EULA, a proto pokračování nás v Stránkách a Softwaru znamená, že souhlasíte s takovou upravenou smlouvou EULA. Pokud nepřijmete žádnou takovou následnou smlouvu EULA, musíte software odinstalovat z počítače a ukončit a používat tento web. Neodinstalace softwaru nebo pokračující používání webu představuje přijetí upravené smlouvy EULA.

Oddíl 8: Ukončení

Tuto smlouvu EULA můžete kdykoli ukončit odinstalováním softwaru a ukončením používání tohoto webu. Tato smlouva EULA je automaticky ukončena, pokud nesplníte všechny podmínky smlouvy EULA. BottleFlip-PC může také tuto smlouvu EULA kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího upozornění a podle vlastního uvážení. V případě, že bude smlouva EULA z jakéhokoli důvodu ukončena, vaše práva na používání webu a softwaru okamžitě zaniknou a musíte software odinstalovat a ukončit jeho používání.

Oddíl 9: Zřeknutí se odpovědnosti

K HLAVNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM, BottleFlip-PC VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉKOLI DRUHY, JINÝCH VÝSLOVEK NEBO IMPLIKOVANÝCH NEBO ZÁKAZNÍKŮ, VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODNÍ ČINNOSTI , PŘESNOST A NEPORUŠENÍ S OHLEDEM NA SOFTWARE. STRÁNKA A SOFTWARE JE POSKYTOVÁNY „JAK JE“ A „JAKO DOSTUPNÉ“. NEJSOU ŽÁDNÉ ZÁRUKY, ŽE VÁŠ PŘÍSTUP K STRÁNĚM A SOFTWARU NEBO JAKÉKOLI ČÁSTI NEBUDOU NEBUDE BEZ CHYBY BEZPLATNÉ, NEPLATNĚNÉ NEBO KOMPLETNÍ BEZPEČNÉ. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA ZÍSKÁ SPECIFICKÁ PRÁVNÍ PRÁVA. PODLE VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ MÍSTA A SOFTWARU JE SOUHRNNĚ VÁŠ VLASTNÍ RIZIKO, VČETNĚ BEZ OMEZENÍ VŠECH RIZIK PŘIPOJENÝCH S STIEM A SOFTWARE NEFUNGUJÍCÍM, AKO JE ZAMĚŘENO NEBO PORUŠENÍM MÍSTA A MÍSTA, VÍCE A MÍSTA.

Oddíl 10: Další podmínky

Nemáte dovoleno provádět žádné změny ani žádat ostatní, aby provedli změny na Stránce a Softwaru, včetně zpětného inženýrství nebo dekompilace Stránky a Softwaru, nebo jej jakýmkoli způsobem modifikovali nebo rozebírali Stránku a Software. Jakákoli změna stránek a softwaru zůstává výhradním vlastnictvím BottleFlip-PC. BottleFlip-PC může podle svého výhradního uvážení az jakéhokoli důvodu ukončit vaše právo na přístup a používání webu a softwaru. Aniž jsou dotčena jakákoli jiná práva, vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit tuto smlouvu EULA v případě, že porušíte jakékoli podmínky této smlouvy EULA, a vyšetřovat a spolupracovat s našimi příslušnými právními úřady ohledně jakýchkoli nezákonných nebo neoprávněných aktiv, které se týkají vašeho používání stránky a Software nebo tato EULA. Abyste mohli vstoupit do této smlouvy EULA pro licencování webu a softwaru, musíte být starší 18 let. Podmínkou používání našeho webu a softwaru prohlašujete, že máte nejméně 18 let. BottleFlip-PC nemá žádnou kontrolu nad webovými stránkami třetích stran, k nimž máte přístup, včetně webů, které jsou propojeny s naším webem a prostřednictvím stránek přístupných prostřednictvím reklam. Proto BottleFlip-PC nezodpovídá za obsah nebo funkci jakéhokoli jiného webu a odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli aspekty jakýchkoli webových stránek, ke kterým přistupujete přímým přístupem nebo přístupem prostřednictvím našich funkcí webu nebo softwaru. Používání těchto webových stránek se řídí příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů těchto webových stránek.

Oddíl 11: Usnesení prostřednictvím rozhodčího řízení

Veškeré nároky a / nebo spory vyplývající nebo související s touto EULA, stránkou a softwarem a / nebo jakýmikoli službami nebo produkty získanými na základě této smlouvy EULA nebo souvisejících s touto smlouvou, budou řešeny výhradně závaznou rozhodčí pravomocí. Takové rozhodčí řízení podléhá federálnímu rozhodčímu zákonu a pravidlům Americké rozhodčí asociace, která takové rozhodčí řízení řídí a bude vedena před jedním rozhodcem v Kalifornii. Žádní žadatelé nesmějí své nároky / spory řešit klasickým způsobem, a tedy ani hromadně podat žalobu, ani se připojit k našim příslušným nárokům v rozhodčím řízení proti nebo proti jinému uživateli nebo rozhodovat o jakýchkoli nárokech jako člen třídy nebo soukromě. Obě strany se budou dělit o náklady na rozhodčí řízení a na nás pro rozhodce. S výjimkou nákladů rozhodce hradí každá strana své vlastní náklady (včetně příslušných poplatků za právní zastoupení). Každý, kdo je informován v rozhodčím řízení, musí být konečný a závazný a může být vymáhán u kteréhokoli příslušného soudu. Kromě jakýchkoli jiných dostupných prostředků nápravy máme právo požádat o soudní opatření k ochraně našich práv duševního vlastnictví na náš web a software.

Oddíl 12: Omezení odpovědnosti a výhradní náprava

K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU POVOLENÉMU UPLATNITELNÝM PRÁVEM V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDOU BÝT HRY BottleFlip-PC NEBO JAKÉKOLI ČLENOVÉ, ZAMĚSTNANCI, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO PODNIKATELÉ, ZVLÁŠTNÍ, ZVLÁŠTNÍ, ZVLÁŠTNÍ WHATSOEVER (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, POŠKOZENÍ ZA ZTRÁTY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM PŘERUŠENÍM, ZTRÁTYM ZISKŮ, ZTRÁTY INFORMACÍ NEBO JINÝM DRUHÝM DRUHEM PECUNIÁRNÍCH ZTRÁT) VYPLÝVAJÍCÍM Z POUŽITÍ NEBO NEDOSTATKU POUŽITÍ NEBO ZAKÁZKY A SOFTWARE NEBO NEPORUŠENÍ POSKYTOVAT PODPORNÉ SLUŽBY, KDYŽ JSOU ZÍSKÁNY BottleFlip-PC, MOŽNOST TAKÝCH POŠKOZENÍ ZÍSKALA. DALŠÍ INFORMACE, BottleFlip-PC NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, KTERÉ MAJÍ BÝT ŽÁDNÝMI HARDWARE NEBO KOMBINACÍ NAŠICH STRÁNEK A SOFTWARE S JINÝMI ŽÁDOSTI O SOFTWARE. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NAŠE CELÁ ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE NAŠI ČLENOVÉ, Důstojníci, ZAMĚSTNANCI, ŘEDITELÉ, KONZULTANTY, ZAMĚSTNANCI NEBO DCEŘINÉ PODNIKATELÉ, BY MOHLA být omezena na 1 000 000 000. NA ROZŠÍŘENÉ NĚKTERÉ STÁTY A JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, V TAKÝCH STÁTECH SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT VYŠŠÍ OMEZENÍ.

V ZAHRANIČNÍM VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JE POTŘEBNÉ PORUŠOVAT JEHO ZÁKLADNÍ ÚČEL NEBO JINÉ JE POTŘEBNÉ BÝT VOIDABILNÍ NEBO NEDOSTATEČNÉ, POČÁTEK V CELÉ ČÁSTI NEBO ČÁSTI, ZA MAXIMÁLNÍ AGREGÁTY, ČIŠTĚNÍ NAŠICH ČLENŮ, ÚŘEDNÍKŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ŘEDITELŮ, PORADCŮ, SOFTWARU PŘIDĚLUJÍCÍCH, KTERÉ NEPŘEKROČUJÍ VAŠE PŘÍMÉ ŠKODY, POKUD JAKÉKOLI, POUZE NA JEDEN DUNLOVANÝ DOLLAR ($100,00). ZÍSKÁVÁNÍ TAKOVÝCH POŠKOZENÍ DO TAKÉHO O NÁS MÁ BÝT VAŠE SOLE A VÝHRADNÍ NÁPRAVA.

OMEZENÍ V TÉTO ČÁSTI MUSÍ BÝT UPLATNĚNO NA VŠECHNY REKLAMACE, PŘÍČINY ČINNOSTI A VŠECHNY PRÁVNÍ TEORIE, BEZ OHLEDU NA POŠKOZENÍ Z PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, NEGLIGENCE NEBO JINÝCH JINÝCH REKLAMACE NEBO PŘÍČINA OPATŘENÍ. JAK VYKONÁVANÉ, VYLOUČENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH POŠKOZENÍ PODLE TÉTO SEKCE JE NEZÁVISLÉ VÁŠ VÝHRADNÍ NÁPRAVU A PŘEJÍMÁNÍ, POKUD JE TAKÉ NÁPRAVNÉ PORUCHY JEHO ZÁKLADNÍHO ÚČELU NEBO NEDOSTATEKNÉ.

Oddíl 13: Lhůta pro uplatnění nároku

Vy a BottleFlip-PC souhlasíte s tím, že jakýkoli nárok nebo příčina žaloby vyplývající z této smlouvy EULA nebo stránky a softwaru nebo související s nimi musí začít do jednoho (1) roku po nabytí nároku nebo příčiny žaloby. Jinak je takový nárok nebo příčina žaloby trvale promlčen.

Oddíl 14: Různé

Výklad a provádění této smlouvy EULA se řídí zákony státu Kalifornie, bez ohledu na jakákoli ustanovení o kolizi právních předpisů. Výhradní jurisdikce pro všechny nároky nebo příčiny žaloby na základě této smlouvy EULA nebo vyplývající z používání stránky nebo softwaru je ve státě Kalifornie. Tato smlouva EULA představuje celou smlouvu, na základě které vám BottleFlip-PC umožňuje používat web a software. Pokud v této smlouvě EULA existují ustanovení nebo ustanovení, která mohou být nyní nebo v budoucnosti považována za nezákonnou, nevymahatelnou nebo neplatnou, považují se za nevymahatelné pouze tyto konkrétní podmínky a zbývající část smlouvy EULA zůstává v plné platnosti a účinnosti. Kromě jakýchkoli jiných omezení, která mohou být stanovena v tomto dokumentu, BottleFlip-PC neodpovídá za události, které jsou mimo kontrolu BottleFlip-PC a které negativně ovlivňují výkon nebo použití webu a softwaru, jako jsou jednání vládní úřady, činy Boží nebo jiné činy, které nejsou pod přiměřenou kontrolou BottleFlip-PC.

cs_CZČeština
en_USEnglish zh_TW繁體中文 zh_CN简体中文 viTiếng Việt tr_TRTürkçe thไทย ru_RUРусский pt_PTPortuguês pl_PLPolski nl_NLNederlands ms_MYBahasa Melayu ko_KR한국어 ja日本語 it_ITItaliano id_IDBahasa Indonesia fr_FRFrançais es_ESEspañol de_DEDeutsch arالعربية tlTagalog ta_INதமிழ் hi_INहिन्दी cs_CZČeština